Show simple item record

dc.contributor.authorLeppänen, Jenni
dc.contributor.authorMäättä, Liisa
dc.date.accessioned2009-05-07T09:28:33Z
dc.date.available2009-05-07T09:28:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/20033
dc.description.abstract     Oppimisstrategiat ovat olennainen osa vieraan kielen omaksumista, ja ne ovat jo pitkään olleet laajan tutkimuksen kohteena. Sanaston oppiminen nähdään yhä tärkeämpänä osana kielitaitoa ja koulujen opetusohjelmaa, minkä vuoksi sanaston oppimisstrategiat ovat kasvava tutkimuskohde kielitieteessä. Suuri osa uusien sanojen oppimisesta on kuitenkin oppilaiden omalla ajalla tapahtuvaa itsenäistä työskentelyä, ja tutkimus oppilaiden omista käsityksistä eri strategioiden käytöstä ja tehokkuudesta on ollut vähäisempää. Tämä kandidaatin tutkielma keskittyi selvittämään, millaisia strategioita lukion 1. vuoden opiskelijat käyttävät opiskellessaan sanastoa itsenäisesti, kuinka sitoutuneita he ovat sanaston laajentamiseen ajallisesti ja tavoitteellisesti katsottuna, ja mikä heidän mielestä on koulun panos strategioiden opettamisessa. Aineisto kerättiin kvalitatiivisia teemahaastatteluita sekä kvantitatiivista web-kyselyä käyttäen, ja kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat Jyväskylän Lyseon lukion 1. vuoden opiskelijoita. Tulokset osoittavat, että opiskelijat käyttivät tiettyjä, lähinnä kognitiivisia ja muististrategioita itsenäisessä opiskelussa, vaikka kokivatkin niiden opetuksen koulussa olleen hyvin vähäistä. Opiskelijoiden käsitykset eri keinojen tehokkuudesta olivat usein ristiriidassa heidän käyttämiensä strategioiden kanssa. Tavoitteiden asettaminen sanaston oppimiseen oli yleistä, joskin jako koulun sisälle ja sen ulkopuolelle rajoittuviin tavoitteisiin oli osallistuneiden kesken ilmeinen.      en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherincidental learningen
dc.subject.othermetacognitive strategiesen
dc.subject.othercognitive strategiesen
dc.subject.othersocial strategiesen
dc.subject.othermemory strategiesen
dc.subject.othervocabulary learning strategies,en
dc.titleVocabulary learning strategies : a study on Finnish first-year high school students’ independent vocabulary learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-200905071546
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record