Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.authorAlaste, Jenni
dc.date.accessioned2008-09-16T11:03:27Z
dc.date.available2008-09-16T11:03:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/18902
dc.description.abstractTämän proseminaari-työn tarkoitus oli tutkia, miten suuri vaikutus englanninopettajalla on oppilaidensa opiskelumotivaatioon sekä selvittää, mitkä motivointitekniikat oppilaat kokevat tehokkaimmiksi tavoiksi nostaa omaa opiskelumotivaatiotaan. Opiskelumotivaatio määrittelee sen, miksi opiskelemme sekä sen, miten määrätietoisesti ja innokkaasti haluamme oppia. Opiskelumotivaatiota on tutkittu laajalti eri näkökulmista, myös kieltenopetuksessa, ja sen lisäämiseen on laadittu monia opettamistekniikoita. Tämä tutkimus kuitenkin tarkasteli noita opettamistekniikoita oppilaiden näkökulmasta, täydentäen siten aiempaa tutkimusta. Viitekehyksenä tutkimuksessa käytettiin pääasiassa kolmea eri teosta, jotka käsittelivät opiskelumotivaatiota ja antoivat opettajalle käytännönneuvoja motivaation kohottamiseen. Näistä teoksista kerätyistä tekniikoista koottiin kyselylomake, jossa oppilaita pyydettiin arvioimaan kuinka suuri vaikutus opettajalla on yleensä heidän opiskelumotivaatioonsa, jonka jälkeen heidän tuli arvioida eri opetustekniikoiden vaikutusta motivaatioonsa. Kyselyyn vastasi kuusikymmentä oppilasta kahdesta suomalaisesta lukiosta ja sen avulla kerätty aineisto analysoitiin tilastollisesti, jotta tutkimus tuottaisi yleistäviä tuloksia. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 15 % oppilaista koki englanninopettajansa nostavan opiskelumotivaatiotaan merkittävästi ja 53,3 % koki opettajan nostavan hieman motivaatiotaan. 28,3 % oppilaista ilmoitti, ettei opettajalla ole mitään vaikutusta heidän motivaatioonsa. 3,3 % oppilaista koki, että opettaja yleensä laskee hieman heidän opiskelumotivaatiotaan. Kuitenkaan kukaan oppilaista ei ilmoittanut opettajan laskevan opiskelumotivaatiotaan merkittävästi. Kolme tehokkainta opetusmetodia motivaation kannalta olivat: opettaja näyttää innostuksensa ja kiinnostuksensa englanninkieltä ja opettamista kohtaan, opettaja korostaa avunpyytämisen merkitystä ja opettaja antaa rakentavaa palautetta heti suorituksen jälkeen sekä kokoajan oppimisen edetessä. Kolme motivaation kannalta haitallisinta opetustekniikkaa sitä vastoin olivat: opettaja pitää yhteyttä oppilaiden vanhempiin, opettaja käyttää kilpailuja osana opetustaan ja opettaja käyttää muunlaisia palkintoja kuin arvosanoja opetuksessaan. Käytettävissä olleen resurssien ja aiheen laajuuden vuoksi kaikkia motivaatioon liittyviä opetusmetodeja ei voitu ottaa osaksi tutkimusta. Koska tutkimuksen tavoitteena oli saada yleistä tietoa oppilaiden kokemuksista, lisätutkimusta tarvitaan selvittämän syyt oppilaiden vastausten takana.en
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherteaching methodsen
dc.subject.othermotivation in educationen
dc.subject.otherlanguage educationen
dc.titleThe English language teacher as a motivator
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201211092900
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot