Recent Submissions

 • Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus 

  Jolanki, Outi; Leinonen, Emilia; Rajaniemi, Jere; Rappe, Erja; Räsänen, Tiina; Teittinen, Outi; Topo, Päivi (Valtioneuvoston kanslia, 2017)
 • Maaseudun paikka tulevaisuuden kestävässä yhteiskunnassa 

  Kuhmonen, Tuomas; Kuhmonen, Irene; Näyhä, Annukka (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 2022)
  Fossiilitalous on yli satavuotisen historiansa aikana vapauttanut ihmiskunnan paikallisten luonnonvarojen kantokyvyn rajoista, mahdollistanut ennennäkemättömän talouden ja hyvinvoinnin kasvun. Samalla kiihdyttänyt ...
 • Workshop on ICES reference points (WKREF2) 

  Lordan, Colm; Orio, Alessandro; Kempf, Alexander; Pierucci, Andrea; Kuparinen, Anna; Rindorf, Anna; Peyronnet, Arnaud; Wilson, Ashley; Albertsen, Christoffer Moesgaard; Konrad, Christoph; Sparrevohn, Claus Reedtz; Minto, Cóilín; Howell, Daniel; Gilljam, David; Miller, David; Garcia, Dorleta; Armelloni, Enrico; Abad, Esther; Masnadi, Francesco; Scarcella, Giuseppe; Dingsør, Gjert Endre; Winker, Henning; Sparholt, Henrik; Farias, Inês; Horbowy, Jan; Lecomte, Jean-Baptiste; Hutchings, Jeffrey A.; Fall, Johanna; Lövgren, Johan; Simmonds, John; Shrives, Jonathan; De Oliveira, José; Hommik, Kristiina; Kell, Laurence; Vansteenbrugge, Lies; Borges, Lisa; Batts, Luke; Taylor, Marc; Pastoors, Martin; Scanu, Martina; Cardinale, Massimiliano; Gras, Michaël; van Deurs, Mikael; Goñi, Nicolas; Graham, Norman; Silvar Viladomiu, Paula; Sampedro, Paz; Hilborn, Ray; Sharma, Rishi; Millar, Sarah; Nimmegeers, Sofie; Miethe, Tanja; Perälä, Tommi; Bartolino, Valerio (International Council for the Exploration of the Sea, 2022)
  The ICES Workshop on ICES reference points (WKREF2) was tasked review the WKREF1 report and based on the outcome develop updated guidelines for the ICES reference points system and recommendations for ACOM consideration. ...
 • Finland’s action to strengthen civil societies and advance their enabling environment 

  Kontinen, Tiina; Palmusaari, Maria; Pernthaler, Magdalena; Ranta, Eija; Salmivaara, Anna (Ministry for Foreign Affairs of Finland, 2022)
  Kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen on tärkeä tavoite Suomen kehityspolitiikassa ja keino saavuttaa muita kehityspoliittisia tavoitteita. Kansalaisyhteiskuntien tukeminen on tärkeää nykyisessä maailmanpoliittisessa ...
 • Vertaistyönohjauksen käsikirja 

  Meriläinen, Merja; Piispanen, Maarika (2022)
  Opettajuus on tarina, jonka ensi lehdillä on merkitystä -eikä ainoastaan opettajuus, sillä induktiovaiheeseen panostaminen voidaan tutkimusten valossa nähdä merkityksellisenä sekä yksilön ammatillisen kehittymisen että ...
 • Varusmiesten liikuntakoulutus osana Koulutus 2020 -uudistusta : tutkimusraportti 

  Ojanen, Tommi; Kyröläinen, Heikki; Helén, Joonas; Vaara, Jani; Pihlainen, Kai; Torpo, Lasse; Pulkka, Antti-Tuomas; Kekäläinen, Tiia; Honkanen, Tuomas (Pääesikunta. Koulutusosasto, 2022)
  Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on valmistaa sotilasta selviytymään omasta tehtävästään. Koulutus 2020 -ohjelman mukaisessa varusmieskoulutuksessa tavoitteena on kehittää liikuntakoulutusta ...
 • Taistelijan fyysinen toimintakyky 2020 : tieteellinen katsaus 

  Kyröläinen, Heikki; Pihlainen, Kai; Santtila, Matti; Torpo, Lasse (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
  Teknologian ja sodan kehittymisen seurauksena taistelukenttä on teknistyessään muuttunut yhä vaativammaksi ja nopeatempoisemmaksi niin taistelijoiden kuin joukon johtajien kannalta. Sotilaat joutuvat työskentelemään ...
 • Kokemuksia mielisairaalasta : muistoihin kaivertuneet tilat 

  Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari; Maanmieli, Karoliina; Rissanen, Anu (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2022)
  Suomessa psykiatrinen hoito on ollut pitkään hyvin laitoskeskeistä, ja mielisairaalat ovat kuuluneet monin tavoin suomalaisten elämään. Kokemuksia mielisairaalasta valottaa historian, kulttuurisen mielenterveystutkimuksen ...
 • Piiritanssi 

  Eräsaari, Risto (Risto Eräsaari, 2022)
  Entinen kirjastonhoitaja kärsii ongelmakiistojen ja aikalaishaasteiden jännitteisen vaihtelun ymmärtämättömyyden ymmärtämättömyydestä sekä ihmettelyn ilon tukahduttaneesta, julkista mielialaa vaivaavasta vakavasta röyhkeydestä. ...
 • New Materialist Explorations into Language Education 

  Ennser-Kananen, Johanna; Saarinen, Taina (Springer International Publishing, 2023)
  This open access book analyzes language education through a socio-material framework. The authors revisit their position as researchers by decentering themselves and humans in general from the main focus of research ...
 • Lähikuva. Vol 35 Nro 3 : Mediaväkivallan monet muodot 

  Koistinen, Aino-Kaisa; Kosonen, Heidi (Lähikuva-yhdistys, 2022)
  Väkivalta on ollut osa audiovisuaalista kulttuuria sen alkuajoista saakka. Samalla väkivallan representaatiot ovat herättäneet kuohuntaa, ja niiden vaikutuksista on syvään juurtuneita oletuksia. Lähikuvan teemanumerossa ...
 • Kielellisiä taitoja ja koulunkäyntivalmiuksia : valmistavan opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen tila ja vaikuttavuus -arviointi 

  Venäläinen, Salla; Laimi, Tanja; Seppälä, Saana; Vuojus, Taneli; Viitala, Mikko; Ahlholm, Maria; Latomaa, Sirkku; Mård-Miettinen, Karita; Nirkkonen, Markku; Huhtanen, Mari; Metsämuuronen, Jari (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 2022)
  Tässä raportissa tarkastellaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) toteuttaman kansallisen arvioinnin tuloksia perusopetukseen valmistavan opetuksen ja oppilaan oman äidinkielen opetuksen tilasta ja ...
 • Maassa, puussa ja ilmassa : Janne Vilkunan juhlakirja 

  Suihko, Sampo; Nurminen, Hanna; Herlin, Ilkka; Herlin, Ilona; Saressalo, Lassi; Halme, Vertti; Kostet, Juhani; Riukulehto, Sulevi; Vaahtolammi, Jonina; Rintala, Seppo; Taavitsainen, Jussi-Pekka; Vihola, Teppo; Kuokkanen, Timo; Ruohonen, Juha; Korhonen, Martti; Raninen, Sami; Moilanen, Mikko; Lamberg, Marko; Vilkuna, Kustaa H. J.; Waenerberg, Annika; Malmisalo-Lensu, Anne-Maija; Mäkinen, Minna; Olsen, Bjørnar Julius; Vuorinen, Pirjo; Lonkila, Helena; Hanka, Heikki (Suomen Kotiseutuliitto, 2022)
  Kirja on kunnianosoitus Janne Vilkunalle hänen saavutuksistaan museologian professorin työssään, joka on linkittynyt monenlaisin sitein kotiseututyöhön. Samalla kirja on onnittelu ja kiitos ansiokkaasta toiminnasta ...
 • Cultural Approaches to Disgust and the Visceral 

  Ryynänen, Max; Kosonen, Heidi; Ylönen, Susanne (Routledge, 2023)
  This edited volume traces cultural appearances of disgust and investigates the varied forms and functions disgust takes and is given in both established and vernacular cultural practices. Contributors focus on the ...
 • Kohti reilua ruokajärjestelmää : ruokajärjestelmän toimijoiden näkemyksiä ilmastopolitiikan keinojen oikeudenmukaisuudesta 

  Paloviita, Ari; Puupponen, Antti; Kaljonen, Minna; Huttunen, Suvi; Kortetmäki, Teea; Tykkyläinen, Riina; Turunen, Anni; Karttunen, Kaisa (Just Food -hanke, 2021)
 • Differenzierung beim Inquiry-based Learning im naturwissenschaftlichen Unterricht : Ein Differenzierungstool für das Experimentieren im Sinne des Forschenden Lernens 

  Baur, Armin; Baumgartner-Hirscher, Natalie; Lehtinen, Antti; Neudecker, Caroline; Nieminen, Pasi; Papaevripidou, Marios; Rohrmann, Susanne; Schiffl, Iris; Schuknecht, Martina; Virtbauermehr, Lisa; Xenofontos, Nikoletta (Verlagsgruppe Beltz, 2022)
  Differenzierung ist ein wichtiges Unterrichtsprinzip. Konzepte zur Leistungsdifferenzierung existieren jedoch hauptsächlich für inhaltliche Kompetenzen, Lesen, Schreiben und mathematische Kompetenzen. Differenzierung in ...
 • Ytimessä : kirja kaiken oppimisen keskiöön 

  Niinistö, Eeva-Maija; Aerila, Juli-Anna; Sario, Suvi; Kauppinen, Merja (Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu, 2019)
  ”Ytimessä – Kirja kaiken oppimisen keskiöön” on teos, jonka kirjoittamiseen on osallistunut useita pitkään opetusalalla toimineita opettajia, kasvatusalan tutkijoita, koulukirjastonhoitajia ja muita lasten lukemisesta ...
 • Terveystieteiden opettajan andragoginen käsikirja 2022 

  (Jyväskylän yliopisto, 2022)
 • Katsaus Suomen varhaiseen atomihistoriaan 

  Ahlskog, Markus (Suomen tiedeseura, 2022)
  Nykyisellä ydinteknologialla on lähinnä kaksi haaraa joita ovat ydinenergia ja lääketieteellinen isotooppitekniikka. Ensin mainitun lähtölaukauksena Suomessa pidetään nk. energiakomitean perustamista vuonna 1955. Tämän ...

View more