Kansanopisto-opiskelun motiivit ja kansanopistojen asema : tutkimus neljän suomalaisen kansanopiston entisten opiskelijoiden kokemuksista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Virmasalo, Marjo
dc.date.accessioned 2012-09-26T05:16:22Z
dc.date.available 2012-09-26T05:16:22Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231193
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201209262506 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38635
dc.description.abstract Tämä pro gradu –tutkielma on tehty osana Kansanopistot koulutusurana –hanketta. Hank-keessa toteutettiin neljän suomalaisen kansanopiston; Alkio-opiston, Etelä-Pohjanmaan opiston, Helsingin Evankelisen Opiston ja Työväen Akatemian entisille opiskelijoille vuo-silta 1985–2007 laaja kvantitatiivinen kyselytutkimus, jossa selvitettiin erityisesti kansan-opistovuoden vaikutusta suhteessa opiskelijoiden korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja myöhempään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Omassa tutkimuksessani käytän tätä sa-maa kyselyaineistoa. Tutkielmassa keskiöön nousevat kansanopistojen entisten opiskelijoiden opistoon tulon motiivit ja heidän opinnoilleen asettamansa tavoitteet sekä opiskelijoiden kokemukset ta-voitteiden täyttymisestä ja tyytyväisyys omiin suorituksiinsa. Aineiston perusteella kan-sanopistoihin hakeudutaan useimmiten välineellisin opiskeluun/ammattiin tai yleisempään kypsymiseen liittyvin motiivein ja myös opiskelijoiden opinnoille asettamat tavoitteet ovat hyvin vahvasti sidoksissa jatko-opiskeluun saataviin hyötyihin. Vaikka kansanopistot yhä harvemmin ovat ensisijainen opiskelupaikkavaihtoehto, eivät opiskelijat kuitenkaan ajaudu niihin mitenkään sattumanvaraisesti vaan opistojen voidaan nähdä olevan Anthony Gid-densin tarkoittamia toisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi haluamansa opiskelupaikan ulko-puolelle jäänyt opiskelija voi opistossa opiskella jo avoimen yliopiston kautta samaa alaa ja samalla saada myös eväitä yrittää pääsykokeissa uudestaan. Kansanopistot ovat reflek-siivisessä jälkimodernissa yhteiskunnassa siis todellisia elämänpoliittisia vaihtoehtoja. Tutkimuksen neljän kansanopiston entisten opiskelijoiden motiivien ja tavoitteiden kautta piirtyy myös omanlaisensa kuva kansanopistojen asemasta suomalaisella koulutuksen ken-tällä. Siinä missä mm. Laissa vapaasta sivistystyöstä kansanopistoille annetaan hyvin lavea ja erityisesti vapaata sivistystyötä korostava tehtävä, asettaa opistojen rahoitusjärjestelmä vapaan sivistystyön tarjoajat taloudellisesti varsin hankalaan asemaan ja myös opiskelijoi-den tavoitteet tuntuvat olevan toisensuuntaisia. fi
dc.format.extent 70 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other Alkio-opisto
dc.subject.other Etelä-Pohjanmaan opisto
dc.subject.other Helsingin Evankelinen Opisto
dc.subject.other Työväen Akatemia
dc.title Kansanopisto-opiskelun motiivit ja kansanopistojen asema : tutkimus neljän suomalaisen kansanopiston entisten opiskelijoiden kokemuksista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209262506
dc.subject.ysa kansanopistot
dc.subject.ysa vapaa sivistystyö
dc.subject.ysa opiskelu
dc.subject.ysa motiivit
dc.subject.ysa tavoitteet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yhteiskuntapolitiikka fi
dc.contributor.oppiaine Social Policy en
dc.rights.restriction Aineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema. fi
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation. en
dc.date.updated 2012-09-26T05:16:22Z

This material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record