Markkinoiden vihreä käsi : yrityksen ympäristövastuu suomalaisessa yhteiskunnassa tapaustutkimuksena Kesko

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Heiskanen, Elina
dc.date.accessioned 2012-09-21T08:52:40Z
dc.date.available 2012-09-21T08:52:40Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1231008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38602
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaista yrityksen ympäristövastuuta, jota havainnollistetaan yritysesimerkin, Keskon, kautta. Peruskysymyksenä on: Mitä on suomalaisen yrityksen ympäristövastuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Ongelmaa lähestytään suomalaisen yhteiskunnan ympäristötietoisuuden leviämisen; etiikan ja moraalin roolin liike-elämässä; ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä esimerkkiyritys Keskon kautta. Tutkimusaineistona ovat Keskon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportit vuosilta 1997, 1999–2005 sekä Keskon internet-sivusto. Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, tutkimusotteena käytetään kuvailevaa ja kartoittavaa käsiteanalyysia. Tutkittaessa ympäristötietoisuuden leviämistä ja sen vaikutusta yrityksiin kävi ilmi, ettei vaikutussuhde ympäristöaktivismin ja yritysten ympäristövastuullisuuden kehittymisen välillä ollut suora, kuten toiminnan suunta on ollut. Ympäristöaktivismi on vaikuttanut ensimmäisenä lainsäädännön tiukentumiseen, ja yritykset ovat joutuneet mukautumaan siihen. Ympäristönsuojelun pääasiallinen kannattajaryhmä on nykyään pieni ja sitoutuminen ympäristöarvoihin on kaiken kaikkiaan vähäistä. Siten yrityksissäkään ei ole koettu syvällistä ympäristöherätystä, vaikka osa yrityksistä ottaa vapaaehtoista, lainpuitteet ylittävää vastuuta ympäristöasioista. Keskon tie yhteiskuntavastuun edelläkävijäksi alkoi vuonna 1990 ympäristöpolitiikan julkistamisella. 1990-luvun alkupuoli oli kierrätykseen ja jätteenvähentämiseen painottuvaa aikaa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuun institutionalisoituminen käynnistyi 1990-luvun loppupuoliskolla, kun Kesko alkoi muuttaa toimintojaan ympäristösertifikaatin mukaisiksi ja julkaisi ensimmäiset ympäristöraporttinsa. 2000- luvulle tultaessa Kesko oli saavuttanut kotimaantoiminnassaan institutionalisoitumisen pisteen, ja alkoi laajentaa aktiivisesti toimintaansa ulkomaille. Ulkomaantoimintojen osalta ei vielä voida puhua institutionalisoitumisen saavuttamisesta, sillä ympäristötyö on kotimaan rajojen ulkopuolella vielä kesken. Ympäristövastuun institutionalisoituminen on hyödyttänyt sekä yritystä että ympäristöä; Keskon ympäristövastuu on sidosryhmälähtöistä, voitontavoitteluun pyrkivää vastuuta.
dc.format.extent 102 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kesko
dc.title Markkinoiden vihreä käsi : yrityksen ympäristövastuu suomalaisessa yhteiskunnassa tapaustutkimuksena Kesko
dc.title.alternative Yrityksen ympäristövastuu suomalaisessa yhteiskunnassa tapaustutkimuksena Kesko
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201209212475
dc.subject.ysa ympäristöaktivismi
dc.subject.ysa ympäristötietoisuus
dc.subject.ysa yhteiskuntavastuu
dc.subject.ysa ympäristövastuu
dc.subject.ysa etiikka
dc.subject.ysa yritykset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-09-21T08:52:40Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record