Corporate online presence : a study of eight Finnish exporting companies' corporate websites

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tauriainen, Anniina
dc.date.accessioned 2012-08-19T08:27:36Z
dc.date.available 2012-08-19T08:27:36Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1224211
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201208192169 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38300
dc.description.abstract Yritykset käyttävät verkkosivujaan tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin ohella myös yrityksen mainostamiseen ja verkkoidentiteetin luomiseen. Verkkoidentiteetti heijastaa kielen ja visuaalisen ilmeen kautta yrityksen identiteettiä sekä tavoiteltua yrityskuvaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kriittisen diskurssianalyysin avulla millä tavalla suomalaiset vientiyritykset ilmentävät verkkoidentiteettiään sekä kielellisesti että visuaalisesti yritysprofiileissaan. Yritysprofiilit rakentuvat yritystarinoista, joiden tehtävänä on esitellä keskeisiä asioita yrityksestä ja samalla rakentaa tietynlaista kuvaa yrityksestä. Verkkoidentiteetin lisäksi tarkoituksena oli selvittää onko yritystarinoilla tyypillisiä kielellisiä ja visuaalisia piirteitä ja millaisia tekstityyppejä tarinoissa käytetään. Tutkimuksen kohteena olivat kahdeksan suomalaisen vientiyrityksen verkkosivujen yritysprofiilit. Analyysi koostui kahdesta osasta, joista ensimmäisessä tarkasteltiin kielellisiä käytänteitä ja toisessa kuvien ja sommitelman roolia verkkoidentiteetin luomisessa. Tuloksista kävi ilmi, että niin kielelliset kuin visuaalisetkin käytänteet vaikuttavat verkkoidentiteettiin. Yritykset käyttävät samanlaisia kielellisiä resursseja verkkoidentiteettinsä rakentamiseen, tosin toimialakohtaisia erojakin löytyi. Lisäksi aineistosta kävi ilmi, että yritykset useimmiten korostavat enemmän tuotteitaan kuin yritystä. Visuaalisuuden näkökulmasta yrityksille on tärkeää tulla tunnistetuksi, ja siksi lähes kaikilla yrityksillä yrityksen logo on sijoitettu keskeiselle paikalle. Yritysprofiilien kuvat taas useimmiten sisältävät tuotteeseen tai toimialaan viittaavia tekijöitä. Tutkimustulokset osoittivat, että yritysprofiilit muodostavat oman genrensä tiettyine kielellisine sekä visuaalisine piirteineen ja tyyliltään yritystarinat muistuttavat eniten informatiivista tekstityyppiä. Tutkimuksessa korostuu sekä kielen merkitys yritysviestinnässä että visuaalinen puoli diskurssien tutkimuksessa. Tulokset myös viittaavat siihen, että verkkosivut ovat olennainen osa yritysten maineenhallintaa, ja sen vuoksi yritysten tulisi kiinnittää huomiota kielen laatuun verkkosivuillaan. Tulevissa tutkimuksissa kielellisten ja visuaalisten käytänteiden analysoinnin lisäksi olisi tärkeää ottaa huomioon myös verkkosivujen vierailijoiden näkökulma.
dc.format.extent 127 sivua
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Corporate online presence
dc.subject.other corporate website
dc.subject.other corporate identity
dc.subject.other corporate image
dc.subject.other corporate visual identity
dc.subject.other critical discourse analysis
dc.subject.other genre analysis
dc.subject.other multimodality
dc.title Corporate online presence : a study of eight Finnish exporting companies' corporate websites
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201208192169
dc.subject.ysa yritykset
dc.subject.ysa WWW-sivut
dc.subject.ysa imago
dc.subject.ysa multimodaalisuus
dc.subject.ysa yritysviestintä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.date.updated 2012-08-19T08:27:36Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record