Aikuiset portinvartijoina, sisäänheittäjinä vai vastuullisina osallistajina? : sukupolvisuhteiden merkitys lasten osallistamisessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Fandi, Maia
dc.date.accessioned 2012-07-09T07:04:24Z
dc.date.available 2012-07-09T07:04:24Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222967
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207092019 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38159
dc.description.abstract Tutkimukseni tavoitteena on lasten osallistamisprosessin tarkastelun kautta pohtia, millainen on sukupolvien välisten suhteiden rooli lasten osallistamisessa ja millaisia tekijöitä hyvässä ja vastuullisessa lasten osallistamisessa tulisi ottaa huomioon. Lasten osallistuminen on kiinnostuksen kohteena enenevässä määrin myös sosiaalityössä. Lasten osallistuminen esimerkiksi heitä koskevien asioiden suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen edellyttää osallistamista. Erityisesti kehitysyhteistyössä kehitetty, Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikkaan pohjautuvan osallistamisen perusideana on ajatus, että kukin ihminen on asiantuntija oman elinpiirinsä ja kokemustensa suhteen. Sekä lasten osallistamisen että sukupolvityön yhtenä tarkoituksena on aikuisten ja lasten välisen valtasuhteen epätasapainon murtaminen. Lasten osallistaminen voidaan nähdä osana laajempaa lapsisensitiivisen sosiaalityön suuntausta. Tutkimuskenttänä oli jyväskyläläinen ehkäisevän lastensuojelun kehittämishanke, Välittävät sukupolvet. Hankkeessa mukana olevat lapset saivat mahdollisuuden osallistua aikuisille ja lapsille tarkoitetun toimintapäivän suunnitteluun. Suunnittelu tapahtui osallistavien metodien avulla. Osallistavat metodit mahdollistivat osallistumisen muutoinkin kuin verbaalisesti, esimerkiksi sadutuksen, visuaalisen työskentelyn tai leikkien muodossa. Lapsiryhmän suunnitelmien pohjalta toteutettiin toimintapäivä, jonka jälkeen lapset osallistuivat vielä toiminnalliseen arviointikeskusteluun. Tutkimuksessani on toimintatutkimuksellinen ja osallistava lähestymistapa. Tutkimuksen aineisto koostuu lasten suunnitteluryhmän kokoontumisten ja arviointikeskustelujen nauhoituksiin ja havainnointiin sekä ryhmässä tuotettuihin materiaaleihin. Tutkimuksessani osallistavat metodit toimivat tiedontuottamistekniikoina. Analysointitapa on aineistolähtöinen. Tutkimukseni mukaan sukupolvien välisillä suhteilla on merkittävä rooli lasten osallistamisessa. Aikuiset voivat toimia joko portinvartijoina, jotka päättävät lasten osallistumismahdollisuuksista tai sisäänheittäjinä, jotka pakottavat lapsen osallistumaan. Hyvä ja vastuullinen osallistaja on itsekriittinen ja reflektiivinen. Hän antaa lapselle tietoa osallistumismahdollisuuksista ja osallistumisen vaikutuksista, jotta lapsi voi näiden tietojen pohjalta tehdä päätöksensä osallistumisesta tai osallistumattomuudesta. Lasten vastuullisen osallistamisen edellytyksenä on hierarkkisen sukupolvijärjestyksen ja valtasuhteiden purku. Osallistavilla metodeilla voi olla runsaat sovellusmahdollisuudet myös sosiaalityössä.
dc.format.extent 92 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other sukupolvisuhteet
dc.title Aikuiset portinvartijoina, sisäänheittäjinä vai vastuullisina osallistajina? : sukupolvisuhteiden merkitys lasten osallistamisessa
dc.title.alternative Sukupolvisuhteiden merkitys lasten osallistamisessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207092019
dc.subject.ysa osallistaminen
dc.subject.ysa lapset
dc.subject.ysa osallistuminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-09T07:04:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record