JamMo-oppimisympäristön yhteys kahden ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuteen musiikin tunnilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pelamo, Oona
dc.date.accessioned 2012-05-31T15:07:42Z
dc.date.available 2012-05-31T15:07:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217716
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205311773 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37937
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kahden ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuden säätelyä modernia teknologiaa hyödyntäen Jamming Mobile eli JamMo-oppimisympäristössä musiikin tunneilla. Tutkimuksessa selvitetään, onko ADHD-oppilaan musiikkitoiminnassa eroavaisuuksia, kun sitä verrataan perinteisten musiikin tuntien ja JamMo-tuntien välillä. Toisaalta tutkimuksessa ollaan kiinnostuneista siitä, millainen sosiaalinen konteksti tukee parhaiten ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuden säätelyä JamMo-oppimisympäristössä. Erilaisia sosiaalisia konteksteja tässä tutkimuksessa ovat yksinpelitilanne, paripelitilanne ja pienryhmäpelitilanne. Lisäksi tässä tutkimuksessa verrataan ADHD-oppilaan musiikkitoimintaa vertailuoppilaiden musiikkitoimintaan – näin pyritään saamaan selville, poikkeaako ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuden säätely luokkatoverien tarkkaavaisuuden säätelystä JamMo-tunneilla. Tutkielma on toteutettu osana kansainvälistä UMSIC-projektia. Projektissa on pyritty modernia musiikkikasvatusteknologiaa hyödyntäen luomaan oppimisympäristö, joka sekä ennaltaehkäisisi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden syrjäytymistä että tukisi sosiaalista inkluusiota. Tämän tutkimuksen aihe valikoitui projektin innoittamana ja ajankohtaisuutensa vuoksi. Koska teknologiset oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen koulujen arkipäivään, on tärkeätä tutkia niiden mahdollisuuksia myös musiikkikasvatuksen ja erityistä tukea tarvitsevien, tässä tapauksessa ADHD-oppilaiden, näkökulmasta. Tämä tapaustutkimus toteutettiin sekä laadullista että määrällistä, systemaattista havainnointia hyödyntäen. Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2011 kahdessa eri alakoulussa, kahden eri nelosluokan kaksi eri JamMo-tuntia videoiden. Molemmilla luokilla oli yksi ADHD-diagnosoitu oppilas. ADHD-oppilaiden (n=2) lisäksi kustakin pelitilanteesta analysoitiin myös vertailuoppilaan (n=4) tarkkaavaisuuden säätely. Aineisto, joka koostui 12:sta 600 sekunnin (10 min) mittaisesta osiosta, koodattiin neljän eri muuttujan suhteen Annotation-tietokoneohjelmalla. Tämän jälkeen määrällisiin tutkimustuloksiin liitettiin vielä laadulliset havainnot, joita tehtiin sekä kentällä että videoita useaan kertaan observoiden. Tutkimuksen mukaan ADHD-oppilaan on helpompi säädellä tarkkaavaisuuttaan JamMo-oppimisympäristössä kuin perinteisillä musiikin tunneilla. ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuden säätelyn kannalta sosiaalisista konteksteista keskimäärin parhaiten toimi paripeli, kun taas pienryhmäpeli osoittautui haastavimmaksi. Merkittäviä eroja ADHD-oppilaiden ja vertailuoppilaiden tarkkaavaisuuden säätelyssä JamMo-tunneilla ei havaittu. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että ADHD-oppilaat hyötyvät tarkkaan pedagogisesti suunnitellusta oppimisympäristöstä musiikin tunneilla, vaikkakin laajempia jatkotutkimuksia tulevaisuudessa tarvitaan.
dc.format.extent 107 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkikasvatusteknologia
dc.subject.other JamMo-oppimisympäristö
dc.title JamMo-oppimisympäristön yhteys kahden ADHD-oppilaan tarkkaavaisuuteen musiikin tunnilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205311773
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa ADHD
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa tarkkaavaisuus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-05-31T15:07:42Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record