Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittyminen yläkoulun aikana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnunen, Mika
dc.contributor.author Rahomäki, Eero
dc.date.accessioned 2011-12-01T10:12:31Z
dc.date.available 2011-12-01T10:12:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190918
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011120111753 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37029
dc.description.abstract Kinnunen, Mika & Rahomäki, Eero 2011. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivi-suuden kehittyminen yläkoulun aikana. Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma, 97 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida peruskoulun oppilaiden motorisia perustaitoja sekä fyysistä aktiivisuutta ja niiden kehittymistä seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle. Tarkoituksena oli myös vertailla tyttöjen ja poikien motoristen perustaitojen sekä fyysisen aktiivisuuden kehittymisen eroja, sekä tutkia fyysisen aktiivisuuden yhteyttä motoristen perustaitojen kehittymiseen yläkoulun aikana. Tutkimusaineisto koostui kahden Jyväskyläläisen yläkoulun oppilaista (n=152), joista tyttöjä oli 66 ja poikia 86. Motorisia perustaitoja tutkittiin mittaamalla oppilaiden tasa-paino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja motoristen perustaitojen testipaketilla, johon kuuluivat flamingoseisonta, kieriminen, sukkulajuoksu, naruhyppely, 5-loikka, tarkkuusheitto ja 8-kuljetus. Fyysistä aktiivisuutta tutkittiin kyselylomakkeella, jossa kysyttiin oppilaiden viikoittaista yleistä fyysistä aktiivisuutta. Motoriset perustaitotestit ja fyysisen aktiivisuuden kysely tehtiin jokaisena lukuvuonna, kolmen vuoden aikana. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden eroja sukupuolten välillä tutkittiin T-testin avulla. Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen avulla tutkittiin motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden välisiä yhteyksiä. Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittymistä tutkittiin toistettujen mittausten multivarianssianalyysillä. Tutkimustulokset osoittivat poikien olevan tyttöjä parempia kierimisessä, sukkulajuok-sussa, 5-loikassa, tarkkuusheitossa ja 8-kuljetuksessa. Tytöt olivat poikia parempia flamingoseisonnassa sekä naruhyppelyssä. Fyysinen aktiivisuus väheni yläkoulun aikana molemmilla sukupuolilla. Fyysisen aktiivisuuden määrässä ja sen kehityksessä yläkoulun aikana ei löytynyt eroja sukupuolten välillä. Standardoitu motorinen perustaitoindeksi kertoi poikien motoristen perustaitojen kehittyneen yläkoulun aikana selvästi tyttöjen motorisia perustaitoja enemmän. Fyysisesti aktiivisimpien oppilaiden standardoitu motorinen perustaitoindeksi nousi seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle ja fyysisesti inaktiivisempien oppilaiden indeksi puolestaan laski samalla ajanjaksolla. Tutkimustulosten perusteella fyysisen aktiivisuuden määrään tulisi kiinnittää huomiota. Erityisesti fyysisesti passiivisimmille oppilaille tulisi saada lisää organisoitua liikuntaa, kuten liikuntatunteja, jotta varmistettaisiin motoristen perustaitojen kehittyminen. Yläkouluiässä tulisi keskittyä oppilaiden, erityisesti tyttöjen motoristen perustaitojen kehittämiseen. Tämä voisi olla merkittävä tekijä, jotta nuorten olisi helpompi hakeutua eri liikuntamuotojen pariin myös tulevaisuudessa. Jatkossa olisi tärkeä tutkia tarkemmin organisoidun ja omaehtoisen fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia motoristen perustaitojen kehitykseen. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää motorisia perustaitoja sisältävän liikuntaohjelman vaikutuksia fyysisesti passiivisten tai heikot motoriset perustaidot omaavien motoriseen kehitykseen.
dc.format.extent 97 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Motoriset perustaidot
dc.subject.other motorinen kehitys
dc.subject.other fyysinen aktiivisuus
dc.subject.other koululiikunta
dc.title Motoristen perustaitojen ja fyysisen aktiivisuuden kehittyminen yläkoulun aikana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011120111753
dc.subject.ysa motoriset taidot
dc.subject.ysa motorinen kehitys
dc.subject.ysa fyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.date.updated 2011-12-01T10:12:31Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record