Koetun riskin vaikutus asiakkaan kokemaan arvoon ja tyytyväisyyteen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tolvanen, Paula
dc.date.accessioned 2011-02-23T16:01:32Z
dc.date.available 2011-02-23T16:01:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1149412
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201102231808 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26584
dc.description.abstract Kilpailuedun saavuttaminen käy yritysmaailmassa jatkuvasti haasteellisemmaksi, sillä yritysten välinen kilpailu on entistä kovempaa, ja kilpailijoiden suuri määrä tekee erottautumisen vaikeammaksi. Lisäksi asiakkaista on tullut entistä vaativampia, koska heillä on entistä hallussaan enemmän tietämystä ja vaihtoehtoja palveluntarjoajan valintaa varten. Näin ollen menestyvän yrityksen on nykypäivänä tunnistamisen lisäksi myös tunnettava asiakkaansa ja tiedettävä heidän ostopäätökseensä vaikuttavat asiat voidakseen vaikuttaa markkinoida tehokkaasti. Tämä tutkimus tarkastelee kolmea asiakkaan ostopäätökseen keskeisesti liittyvää käsitettä: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakkaan ennen ostohetkeä kokeman riskin vaikutusta hänen kokemaansa arvoon ja tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimus selvittää, miten koettu arvo vaikuttaa asiakkaan tyytyväisyyteen, ja mistä ulottuvuuksista nämä kolme eri käsitettä muodostuvat. Koettua riskiä, arvoa ja tyytyväisyyttä tutkitaan empiirisesti autoalan palvelukontekstissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kvantitatiivisesti sähköisen kyselylomakkeen avulla, ja saatu aineisto analysoitiin tilastollisten menetelmien ja tunnuslukujen avulla. Aineistosta muodostettiin rakenneyhtälömalli, jonka avulla testattiin kirjallisuuden pohjalta tehtyjä hypoteeseja käsitteiden välisistä suhteista. Empiirisen tutkimuksen pohjalta voitiin todeta, että tutkimus tuki osittain kirjallisuudesta muodostettuja hypoteeseja: koetun riskin havaittiin vaikuttavan koettuun arvoon ja tyytyväisyyteen negatiivisesti, kuten kirjallisuudessakin on todettu. Lisäksi koetun arvon havaittiin vaikuttavan tyytyväisyyteen sitä lisäävästi. Tutkimuksessa ei voitu vahvistaa kaikkia kirjallisuudessa esitettyjä malleja koetun riskin,arvon ja tyytyväisyyden eri ulottuvuuksista, sillä vain osa niistä löydettiin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koettu riski muodostuu autoalan palvelukonseptissa toiminnallisesta, sosiaalisesta ja aikaan sekä rahaan liittyvästä riskistä. Koetun arvon ulottuvuudet puolestaan ovat sosiaalinen arvo, rahallinen arvo ja maine. Lisäksi tyytyväisyydelle löydettiin kahden ulottuvuuden sijaan vain yksi ulottuvuus.
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Koettu arvo
dc.subject.other koettu riski
dc.subject.other asiakastyytyväisyys
dc.subject.other palvelut
dc.subject.other ostopäätösprosessi
dc.subject.other autoala
dc.title Koetun riskin vaikutus asiakkaan kokemaan arvoon ja tyytyväisyyteen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201102231808
dc.subject.ysa riskit
dc.subject.ysa arvo
dc.subject.ysa palvelut
dc.subject.ysa autoala
dc.subject.ysa asiakastyytyväisyys
dc.subject.ysa ostot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine markkinointi fi
dc.contributor.oppiaine Marketing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record