Vanhemmuustyylien rooli lasten oppijaminäkuvissa ja koulutaidoissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruohonen, Elina
dc.date.accessioned 2010-05-27T17:59:35Z
dc.date.available 2010-05-27T17:59:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1130049
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005271959 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23834
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhemmuustyylien, lasten oppiainekohtaisten oppijaminäkuvien ja koulutaitojen välisiä yhteyksiä. Lisäksi oltiin kiinnostuneita äitien ja isien välisistä eroista vanhemmuustyyleissä sekä sukupuolieroista lasten oppijaminäkuvissa ja koulutaidoissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös lasten oppijaminäkuvien ja koulutaitojen yhteyksiä sekä sitä, minkälaisia alaryhmiä oppijaminäkuvien ja koulutaitojen perusteella voidaan muodostaa. Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Alkuportaat -seurantatutkimusta, jossa seurataan lapsia esiopetusvuodesta neljännen luokan loppuun. Tässä tutkimuksessa mukana oli 289 lasta ja heidän vanhempansa (215 äitiä ja 131 isää). Lasten oppijaminäkuvia ja koulutaitoja tutkittiin kolme kertaa esikoulun keväästä ensimmäisen luokan kevääseen. Äidit ja isät täyttivät kyselylomakkeen, jossa kysyttiin muun muassa heidän vanhemmuustyyleistään. Tulokset osoittivat eroja äitien ja isien vanhemmuustyyleissä: äitien havaittiin olevan isiä vastaanottavaisempia ja isien äitejä psykologisesti kontrolloivampia. Vanhemmuustyylien, oppijaminäkuvien ja koulutaitojen yhteyksiä tarkasteltaessa havaittiin, että äitien vastaanottavaisuudella ja auktoritatiivisella vanhemmuustyylillä oli yhteys tyttöjen korkeampiin oppijaminäkuviin ja parempaan laskutaitoon. Äitien psykologisella kontrollilla ja autoritaarisella vanhemmuudella sen sijaan oli negatiivinen yhteys tyttöjen koulutaitoihin ja matematiikan oppijaminäkuvaan. Isien behavioraalisella kontrollilla oli sekä positiivisia että negatiivisia yhteyksiä poikien matematiikan oppijaminäkuvaan ja lukutaitoon, kun taas isien psykologisella kontrollilla oli positiivinen yhteys sekä tyttöjen että poikien oppijaminäkuviin. Tutkittaessa sukupuolieroja oppijaminäkuvissa ja koulutaidoissa havaittiin, että matematiikassa poikien oppijaminäkuva oli tyttöjen oppijaminäkuvaa korkeampi, mutta laskutaidossa sukupuolieroja ei havaittu. Lukemisen oppijaminäkuvassa sukupuolieroja ei havaittu, vaikka tyttöjen lukutaito oli poikien lukutaitoa parempi. Oppiainekohtaisten oppijaminäkuvien ja koulutaitojen yhteydet voimistuivat esikoulusta alakouluun siirryttäessä. Oppijaminäkuvia ja koulutaitoja tarkasteltiin myös henkilökeskeisestä näkökulmasta ryhmittelemällä lapset kolmeen alaryhmään oppijaminäkuvien ja koulutaitojen perusteella. Sekä matematiikan oppijaminäkuvan ja laskutaidon että lukemisen oppijaminäkuvan ja lukutaidon perusteella muodostettiin optimistinen, realistinen ja negatiivinen ryhmä. Tutkimuksessa selvitettiin myös vanhemmuustyylien yhteyksiä näihin oppijaminäkuvaryhmiin. Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä siitä, että vanhemmuustyyleillä on yhteyksiä lasten oppijaminäkuviin ja koulutaitoihin.
dc.format.extent 53 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other oppijaminäkuva
dc.subject.other koulutaidot
dc.title Vanhemmuustyylien rooli lasten oppijaminäkuvissa ja koulutaidoissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005271959
dc.subject.ysa sukupuolierot
dc.subject.ysa minäkuva
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record