Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorKnuutinen, Teppo
dc.date.accessioned2024-04-26T09:48:31Z
dc.date.available2024-04-26T09:48:31Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94507
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata tunnetoimijuuden ja tunteiden yhteyttä työn merkityksellisyyteen teknisen alan asiantuntijaorganisaatiossa sukupuolierojen näkökulmasta. Tutkimuksessa työn merkityksellisyys nähtiin yksilön subjektiivisena käsityksenä mielekkäästä työstä, jolla on tarkoitus or-ganisaatiossa. Käsitys perustuu työntekijän kasvuprosessiin, jonka aikana työntekijä pääsee kukoistamaan. Työn merkityksellisyyden ymmärtäminen on tärkeää, koska se vaikuttaa työssä jaksamiseen, oppimiseen ja työhön sitoutumiseen. Tutkimusaineisto koostui kyselylomakkeen vastauksista yhdessä teknisen alan asiantuntijaorganisaatiossa (N = 777). Organisaatio oli mukana Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa TUNTO2-hankkeessa. Tunnetoimijuuden ja tunteiden välistä yhteyttä työn merkityksellisyyteen analysoitiin lineaarisella regressioanalyysilla ja sukupuolten välisiä eroja Mann-Whitney U-testillä sekä kaksiportaisella regressioanalyysilla. Työn merkityksellisyyden tarkastelu perustui Stegerin (2012) WAMI-mittarin (Work and Meaning Inventory) ensimmäiseen faktoriin ”työn positiivinen merkitys”. Tulokset osoittivat, että tunteisiin vaikuttamisella sekä positiivisilla ja negatiivisilla tunteilla on yhteys työn merkityksellisyyteen. Sukupuolten välil-lä ei löytynyt eroa työn positiivisessa merkityksellisyydessä. Tutkimus toi uut-ta tietoa sukupuolen vaikutuksesta tunnetoimijuuden ja työn merkitykselli-syyden väliseen yhteyteen. Tutkimus osoitti, että miehet kokivat työssään enemmän merkityksellisyyttä tilanteissa, joissa tunteisiin vaikutetaan paljon ja naiset enemmän tilanteissa, joissa hyödynnetään tunnetaitoja.fi
dc.format.extent56
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertunnetoimijuus
dc.subject.othertyön merkityksellisyys
dc.titleTunnetoimijuuden ja tunteiden yhteydet työn merkityksellisyyteen teknisen alan asiantuntijaorganisaatiossa sukupuolierojen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404263135
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysosukupuolierot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysomielekkyys
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright