Show simple item record

dc.contributor.advisorMertala, Pekka
dc.contributor.authorAakkula, Katriona
dc.date.accessioned2024-04-12T05:47:28Z
dc.date.available2024-04-12T05:47:28Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94286
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastelen, millaisia käsityksiä luokanopettajaopiskelijoilla on opettajan ammattiin liittyvästä uutisoinnista ja miten opiskelijat käsittävät uutisoinnin vaikuttavaan omaan mielikuvaansa alasta. Tarkoituksena on tuoda ajankohtaisesta ilmiöstä uutta tietoa luokanopettajien kentälle. Tutkimus on tärkeä, koska ilmiö on yhteiskunnallisesti merkittävä. Kielteiset mediarepresentaatiot saattavat vaikuttaa negatiivisesti alan arvostukseen, alalle hakeutuvien määrään sekä alan veto- ja pitovoimaan. Lisäksi medialla voi olla vaikutusvaltaa myös opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella, johon sain vastauksia 49 luokanopettajaopiskelijalta neljästä eri suomalaisesta yliopistosta. Aineisto analysoitiin fenomenografista tutkimusmetodia hyödyntäen. Tällä tavoin sain tutkittua opiskelijoiden käsityksiä mediaan liittyen vaikutusvallan, totuudenmukaisuuden, representaatioiden, alan arvostuksen ja oman ammatti-identiteetin muodostumisen näkökulmista. Tulosten perusteella luokanopettajaopiskelijat kokivat uutisoinnin omasta alasta merkityksellisenä, mutta se voitiin nähdä eri tavoin kontekstista riippuen. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat käsittivät opettajan ammattiin liittyvän uutisoinnin kolmen eri kategorian kautta: huolestuttavana, kritisoitavana tai mahdollistavana. Suurin osa opiskelijoista ajatteli, että medialla on negatiivinen vaikutus esimerkiksi alan vetovoimaan ja yleiseen arvostukseen ammattia kohtaan. Mahdollistavana opiskelijat kuitenkin kokivat uutisoinnin vaikutusvallan esimerkiksi alan ongelmien julkituojana. Tätä kautta ajateltiin, että alan haasteisiin vastattaisiin tehokkaammin. Lisäksi omaan ammatti-identiteettiin uutisoinnin ajateltiin vaikuttavan erityisen paljon silloin, kun omaa kokemusta alalta oli vielä vähän. Johtopäätöksenä medialla vaikuttaisi olevan rooli luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten muodostumiselle ja tätä kautta vaikutusvaltaa myös heidän käsityksiinsä tulevasta työalasta.fi
dc.format.extent53
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelijat
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajan ammattiin liittyvästä uutisoinnista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404122857
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysouutisointi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright