Show simple item record

dc.contributor.authorHytinkoski, Pekka
dc.date.accessioned2024-04-10T05:53:00Z
dc.date.available2024-04-10T05:53:00Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94236
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa paneudutaan avoimen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopintojen, kasvatustieteen aineopintojen sekä kasvatustieteen pedagogisten perusopintojen verkko-opiskelijoiden kokemuksiin verkko-opiskelusta ja sen mielekkyydestä. Mukana tutkimuksessani oli myös ns. kasvatustieteen perusopintojen verkkotutorryhmä, joka opiskeli yhdessä verkossa lähes koko lukuvuoden. Aineistonani tässä tutkimuksessa hyödynnän edellä mainittuihin Jyväskylän avoimen yliopiston opintojen verkko-opetukseen lukuvuonna 2001-2002 osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia, joita olen selvittänyt verkko-kyselylomakkeen avulla. Verkko-opetusta koskevia kehitysstrategioita ja opetussuunnitelmia julkaistaan yhä kiihtyvämmällä tahdilla ja viime vuosien aikana myös suomalainen verkko-opetuksen tutkimus on vakiinnuttanut joitakin tutkimuskäytäntöjään. Omana pyrkimyksenäni oli tarkastella verkko-opetusta kuitenkin erityisesti opiskelijan näkökulmasta. Halusin selvittää millaista on opiskella verkossa. Erityisesti minua kiinnosti, voiko verkossa oppiminen olla myös mielekästä. Vertailin myös lähes koko lukuvuoden verkossa opiskelleiden verkkotutorryhmäläisten kokemuksia lyhyemmillä ja yksittäisillä verkkokursseilla opiskelleiden vastaaviin. Tutkimusaineistoni oli sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista ja tilastollisten testien ja laadullisten luokittelujen avulla verkossa opiskelu näyttäytyi melko myönteisenä ja jännittävänä kokemuksena. Aineistosta nousi yhtä aikaa hyvin esiin verkko-opetuksen yhteistoiminnallinen ja konstruktivistinen ulottuvuus. Toisaalta edellisen eräänlaisena vastavoimana esille nousi myös suorituskeskeinen ja mekaaninen oppimisen ulottuvuus. Kiinnostava havainto oli myös se, että pitkäaikaisesti verkossa opiskelleet kokivat myös eräänlaista verkkoväsymystä, jonka kautta he kokivat verkko-opiskelun melko raskaana ja ei–mielekkäänä. Myös opettajan suuri vastuu verkko-opetuksessa tuli voimakkaasti näkyviin.fi
dc.format.extent133
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othermielekäs oppiminen
dc.subject.otherverkkopohjainen oppimisympäristö
dc.subject.otherverkko-opiskelija
dc.subject.otherverkko-ohjaaja
dc.titleMielekästä oppimista verkossa? : Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoiden kokemuksia verkko-opiskelusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404102802
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysoavoin yliopisto
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysokorkeakouluopetus
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright