Show simple item record

dc.contributor.advisorKalalahti, Mira
dc.contributor.authorRantanen, Virpi
dc.date.accessioned2024-03-07T07:39:57Z
dc.date.available2024-03-07T07:39:57Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93840
dc.description.abstractAmmattikorkeakouluopiskelijoista monet ovat työuransa eri vaiheissa olevia aikuisopiskelijoita. Opintojen, työssäkäynnin ja perhe-elämän yhteensovittaminen aiheuttaa aikuisopiskelijoille tasapainoilua eri elämänalueiden välillä ja saattaa hidastaa opintojen etenemistä suunnitellussa aikataulussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sosiaali- ja terveysalalla opiskelevien aikuisopiskelijoiden kokemuksia opintojen aikaisen ohjauksen riittävyydestä ja ohjauskäytänteiden toimivuudesta yksilöllisissä elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää opintojen taitekohdat, joissa aikuisopiskelija kaipaa erityisesti ohjausta. Laadullinen tutkimus toteutettiin suomalaisessa, monialaisessa ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi R. Vance Peavyn sosiodynaaminen ohjaus. Ryhmähaastatteluina toteutettuun teema-haastatteluun osallistui yhdeksän aikuisopiskelijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysillä sekä aineistolähtöisesti että sosiodynaamisen ohjauksen teorian ohjaamana. Tulosten mukaan aikuisopiskelijat tarvitsevat opinnoissaan kokonaisvaltaista tukea ja opiskelijakeskeistä ohjausta. Kokonaisvaltainen tuki kattaa erilaisten opiskelukäytänteiden ohjauksen ja elämäntilanteessa tarvittavan tuen. Ohjauksessa oleellisia elementtejä ovat opiskelijakeskeisyys, yksilöllisyys, joustavuus, ohjauksen herkkyys ohjattavan henkilökohtaiselle tilanteelle ja opintoihin sitouttaminen. Ohjauksen myötä syntyvät eettiset ja instrumentaaliset ideat sekä opiskelijan oma motivaatio ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneessa ohjauskokemuksessa.fi
dc.format.extent83
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othersosiodynaaminen
dc.titleAikuisopiskelijoiden opintojen aikainen ohjaus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403072305
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMaster’s Degree Programme in Guidance and Counsellingen
dc.contributor.oppiaineOhjausalan maisteriohjelmafi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi1031
dc.subject.ysoaikuisopiskelijat
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysokonstruktivismi (pedagogiikka)
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoaikuiset
dc.subject.ysoaikuisopiskelu
dc.subject.ysoopiskelu
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright