Show simple item record

dc.contributor.authorPaakkari, Leena
dc.contributor.authorKulmala, Markus
dc.contributor.authorManu, Mari
dc.contributor.authorRuotsalainen, Jenni
dc.contributor.authorSalminen, Jenni
dc.contributor.authorPaakkari, Olli
dc.contributor.authorTorppa, Minna
dc.date.accessioned2024-02-19T11:30:52Z
dc.date.available2024-02-19T11:30:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationPaakkari, L., Kulmala, M., Manu, M., Ruotsalainen, J., Salminen, J., Paakkari, O., & Torppa, M. (2023). Onko terveyteen liittyvä tieto yhdenvertaisesti nuorten saatavilla? : WHO-koululaistutkimuksen yhdeksäsluokkalaisten terveyden lukutaidon tuloksia vuosilta 2014, 2018 ja 2022. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>33</i>(4), 27-49.
dc.identifier.otherCONVID_197552947
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93462
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, onko terveyteen liittyvä tieto yhdenvertaisesti nuorten saavutettavissa. Tätä arvioitiin terveyden lukutaidon näkökulmasta itse arvioituna, koettuna osaamisena eli taitona etsiä tietoa, jota ymmärtää, sekä kykynä vertailla sitä ja arvioida tiedon paikkansapitävyyttä, sekä suhteessa eri taustatekijöihin (sukupuoli, arvosana äidinkielessä, koulutusorientaatio, perheen varallisuus, perheen tuki, perherakenne, yksinäisyys ja alakuloisuus). Aineistona käytettiin keväällä 2014, 2018 ja 2022 kerättyä WHO-koululaistutkimuksen yhdeksäsluokkalaisten kyselyaineistoa (n = 981-2476). Terveyden lukutaito heikkeni vuosien 2014 ja 2022 välillä, mutta muutos oli pientä eivätkä nuorten väliset erot kasvaneet. Kouluun, hyvinvointiin ja perheeseen liittyvät tekijät selittivät eri vuosina 11-15 prosenttia nuorten välisistä terveyden lukutaidon eroista. Selittäjät olivat pääosin samoja kaikkina vuosina, ja vahvimpia selittäjiä olivat äidinkielen numero, akateeminen orientaatio ja perheen tuki. Perheen monitoroinnin ja perherakenteen vaikutus terveyden lukutaitoon oli vuosien välillä tilastollisesti merkitsevästi poikkeava. Monitorointi selitti terveyden lukutaitoa vähemmän vuonna 2018 kuin muina vuosina, ja perherakenne selitti terveyden lukutaitoa enemmän vuonna 2022 kuin aiempina vuosina. Koetun terveyden lukutaidon kautta arvioituna terveyteen liittyvä luotettava tieto ei ole yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Tiedon saavuttivat etenkin nuoret, joilla oli hyvä äidinkielen numero, jotka aikoivat jatkaa lukioon ja joilla oli vahva perheen tuki. Mahdollista polarisaatiokehitystä terveyden lukutaidossa ei havaittu, vaikka kehityssuunta oli negatiivinen, mikä voi tarkoittaa merkittävää heikkenemistä pitkällä aikavälillä.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherterveyden lukutaito
dc.titleOnko terveyteen liittyvä tieto yhdenvertaisesti nuorten saatavilla? : WHO-koululaistutkimuksen yhdeksäsluokkalaisten terveyden lukutaidon tuloksia vuosilta 2014, 2018 ja 2022
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202402191930
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiaineResurssiviisausyhteisöfi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöfi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.contributor.oppiaineSchool of Resource Wisdomen
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineSchool of Wellbeingen
dc.contributor.oppiaineHealth Promotion and Health Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange27-49
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries4
dc.relation.volume33
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber
dc.relation.grantnumber335727
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoluotettavuus
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoäidinkieli (oppiaineet)
dc.subject.ysoterveysosaaminen
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysotutkimustieto
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12732
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1629
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11405
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1535
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26366
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19327
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17567
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27006
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderJuho Vainio Foundationen
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderJuho Vainion Säätiöfi
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
jyx.fundingprogramFoundationen
jyx.fundingprogramStrategic research programmes, AoFen
jyx.fundingprogramSäätiöfi
jyx.fundingprogramStrategisen tutkimuksen ohjelmat STN, SAfi
jyx.fundinginformationTämän tutkimuksen tekemistä on rahoittanut Strategisen tutkimuksen neuvosto (#335727 ja #335625) ja Juho Vainion säätiö.
datacite.isSupplementedBy.doi10.17011/jyx/dataset/94155
datacite.isSupplementedByPaakkari, Leena; Lyyra, Nelli; Tynjälä, Jorma; Villberg, Jari; Parkkari, Jari; Ojala, Kristiina; Puupponen, Maija; Lahti, Henri; Markkanen, Ilona; Kokko, Sami; Ng, Kwok. (2024). <i>Health Behaviour in School-aged Children Study (HBSC) Finland (1983-2022)</i>. V. 31.10.2023. University of Jyväskylä. <a href="https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/94155" target="_blank">https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/94155</a>. <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404042700">https://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202404042700</a>
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright