Show simple item record

dc.contributor.advisorTiitinen, Laura
dc.contributor.advisorMatthies, Aila-Leena
dc.contributor.authorPihtilä, Minna
dc.date.accessioned2023-12-14T06:38:49Z
dc.date.available2023-12-14T06:38:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92324
dc.description.abstractSuomen rahapelipolitiikasta on ollut julkista keskustelua ja kritiikkiä, koska valtion asema näyttäytyy siinä kaksijakoisena. Rahapelejä saa järjestää vain valtion omistama rahapeliyhtiö ja samanaikaisesti valtiolla on lakisääteinen velvollisuus toimia rahapeliongelmien ehkäisijänä ja hoitajana. Tämä tekee ilmiöstä hyvin kiinnostavan ja merkityksellisen yhteiskunnalliselta kannalta. Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tuottaa tietoa sosiaalityölle rahapeliongelmaan liittyvästä häpeäkokemuksesta ja sen merkityksestä ongelmapelaajan elämänkulussa sekä avun hakemisen prosessissa. Tätä selvitettiin kysymällä minkälaisia merkityksiä häpeä saa ongelmapelaajien kertomuksissa ja miten ongelmapelaajan häpeä ilmenee avun hakemisen vaiheessa. Tutkimus pohjautui sosiaaliseen konstruktivismiin, jossa olennaista on se, miten sosiaalinen todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa. Keskeisinä käsitteinä olivat rahapelaaminen, rahapeliongelma, ongelmapelaaja ja häpeä. Rahapelaamista ja rahapeliongelmia tarkasteltiin sosiaalityön näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin narratiivisena tutkimuksena, jossa pyrkimyksenä oli ymmärtää tarinoiden kertojien, ongelmapelaajien, ainutlaatuista ja muuttuvaa näkökulmaa suhteessa häpeään. Tutkimusaineistona oli pelirajaton.fi -verkkosivustolla avoimesti saatavilla olevat ongelmapelaajien kirjoittamat tarinat tilanteestaan. Tutkimukseen valikoitui kahdeksan tarinaa, joita analysoitiin juonirakenneanalyysin ja aktanttianalyysin keinoin. Tutkimustulokset osoittivat, että häpeällä on vaihtuvia rooleja ongelmapelaajan elämänkulussa. Häpeällä voi olla iso merkitys sekä rahapeliongelman syynä, että seurauksena. Rahapelaaminen ja häpeä voivat aiheuttaa kehän, jossa ongelmapelaaminen lisää häpeää ja häpeä ongelmapelaamista. Tutkimuksen tuloksena syntyi kolme erilaista avunhakijatyyppiä: häpeän vaientamat, menneisyyden taakkaa kantavat ja läheisten tuesta hyötyvät. Sosiaalityössä voidaan tunnistaa nämä erilaiset rahapeliongelman avunhakijatyypit, jotka voidaan ottaa huomioon kohtaamisessa. Häpeäkokemuksen vähentämiseksi on tärkeää, että ensimmäinen kohtaamien onnistuu avun hakemisen prosessissa. Tulokset osoittivat häpeän vaikuttavan merkittävästi siihen, että ongelmapelaaja pyrkii salaamaan ongelman, eikä hae apua siihen. Rahapelaamisesta kysymisen tulisi olla vakiintunut käytäntö sosiaalityön eri osa-alueilla ja sosiaalityössä tulisi olla riittävästi tietoa sekä häpeän, että rahapeliongelman tunnistamiseksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti sosiaalityön asiakaskohtaamisissa ja erityisesti rahapeliongelmia kohdattaessa.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherrahapelaaminen
dc.subject.othernarratiivinen tutkimus
dc.titleHäpeä ongelmallisesti rahapelejä pelaavien kertomuksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312148315
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysorahapelit
dc.subject.ysopelihimo
dc.subject.ysoongelmapelaaminen
dc.subject.ysoriippuvuus
dc.subject.ysohäpeä
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright