Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula , Minna
dc.contributor.authorYli-Hukka, Miia
dc.date.accessioned2023-10-16T05:53:38Z
dc.date.available2023-10-16T05:53:38Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/90001
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia oppilailla on ulko-opetuksesta ja ulkona oppimisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada opettajana jonkinlainen käsitys siitä, minkälainen kokemus ulko-opetus ja ulkona oppiminen on lapsille ja miten luonto oppimisympäristönä koetaan. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelulla ja tutkimuksen menetelmänä oli fenomenologinen teoriaohjaava sisällönanalyysi. Fenomenologinen teoriaohjaava sisällönanalyysi pohjautuu aineistosta saatujen kokemusten pohdintaan teoriasta ilmenneiden käsitteiden sekä ilmiöiden avulla ja täten saadaan näiden kautta koottua kokonaisuus tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2023 teemahaastattelurunkoa apuna käyttäen, jonka teemana olivat mieluisin oppimisympäristö, oppilaiden mielenkiinnon kohteet ulkona oppimiseen, oppilaiden mieluisimmat puuhat ulkona, parasta ulkona olemisessa ja ideoita ulkona oppimiseen, tutkimukseen osallistui kuusi perusopetuksen kolmasluokkalaista, jotka osallistuivat Kokkolalaisen luontokoulu Villa Elban järjestämään luontokoulutoimintaan. Tutkimus osoitti, että oppilaiden kokemukset ulkona oppimisesta ja ulko-opetuksesta ovat hyviä ja luonnosta etenkin metsä oppimisympäristönä on mieluisin. Ulkona oleminen on mieluisaa ja luonto oppimisympäristönä motivoiva sekä oppilaiden omaa osallisuutta lisäävä. Oppilaat kertoivat, että kavereiden kanssa ulkona oleminen on mukavaa ja tärkeää. Ulkona haluttaisiin oppia eniten lajientunnistusta ja mieluisin oppimisympäristö siihen olisi metsä. Metsässä erityisen mielekkäänä mainittiin, että on mukavaa kun tuuli tuivertaa kasvoille ja aurinko paistaa ihanasti. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä että ulkona oppiminen sekä ulko-opetus on oppilaille mielekästä, innostavaa sekä osallistavaa.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleLuonto oppimisympäristönä : oppilaiden kokemuksia ulkona oppimisesta ja ulko-opetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310166040
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoympäristökasvatus
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoluonto
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoluontosuhde
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright