Show simple item record

dc.contributor.advisorTaiminen, Heini
dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.advisorItkonen, Matti
dc.contributor.authorSalmi, Noora
dc.date.accessioned2023-09-19T05:36:01Z
dc.date.available2023-09-19T05:36:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/89164
dc.description.abstractYrittäjyyskasvatus on yksi koulutuksen keskeisimmistä kehittämisalueista yhteiskunnassamme tapahtuneiden murrosten ja muutosten myötä. Erilaisten taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden myötä vaatimus yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ja edistämistä kohtaan on merkittävästi lisääntynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsissa ja nuorissa yrittäjämäisiä asenteita, tietoja, taitoja ja tapoja. Sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapoja, tekniikoita ja periaatteita voidaan soveltaa käyttäytymisen muutokseen, jolla pyritään hyödyttämään sekä yksilöä että koko yhteiskuntaa laajemmin kasvattaen hyvinvointia ja yhteistä hyvää. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee lisää yrittäjämäisiä suhtautumis- ja toimintatapoja, sillä kehittyvän yhteiskunta perustuu yrittäjämäiseen toimintaan. Tämä pro gradu -kaksoistutkimuksen tavoitteena on kuvata peruskoulun yrittäjyyskasvatukseen sosiaalisen markkinoinnin ilmiönä yhdistäen kasvatustieteen ja markkinoinnin näkökulmat toisiinsa. Tarkoituksena on ymmärtää alakoulussa annettavaa yrittäjyyskasvatusta sekä ymmärtää sen taustalla tapahtuvaa käyttäytymisen muutosta, kun opettajat omaksuvat yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelman hengessä opetuksen lähtökohdaksi ja läpi leikkaavaksi arjen toimintatavoissa jatkuvasti läsnä olevaksi teemaksi. Tutkimus toteutettiin yrittäjyyskasvatustaan kehittäneille edelläkävijäopettajille teemahaastatteluna ja aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että peruskoulun yrittäjyyskasvatus voidaan nähdä sosiaalisen markkinoinnin ilmiönä, jolla pyritään ratkomaan yhteiskunnassa vallitsevia kompleksisia ongelmia. Opettajien yrittäjyyskasvatuksen omaksuminen on asteittain etenevä prosessi, johon vaikuttavat hyvin monen eri tason tekijät estäen tai tukien käyttäytymisen muutosta. Merkittävimpänä tekijänä nousi esiin opettajan oma motivaatio. Tulosten perusteella voidaan ymmärtää yrittäjyyskasvatusta laaja-alaisesti ja soveltaa tätä ymmärrystä suunniteltaessa käyttäytymisen muutosohjelmia, joiden tavoitteena on saada opettajat omaksumaan yrittäjyyskasvatus enenevissä määrin ja syvällisemmin osaksi omaa opetustaan.fi
dc.format.extent108
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkäyttäytymisen muutos
dc.titlePeruskoulun yrittäjyyskasvatus sosiaalisen markkinoinnin ilmiönä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202309195181
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysososiaalinen markkinointi
dc.subject.ysoyrittäjyyskasvatus
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysokäyttäytyminen
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright