Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorVanhanen, Vilma
dc.date.accessioned2023-08-24T05:16:40Z
dc.date.available2023-08-24T05:16:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88650
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää toiminta-alueittaisessa opetuksessa saavutettuja onnistumisia ja näihin onnistumisiin johtaneita pedagogisia keinoja opettajien kuvailemana. Lisäksi tarkasteltiin, ovatko ne linjassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 esitettyjen toiminta-alueittaisen opetuksen tavoitteiden kanssa. Aihetta on tutkittu aiemmin vain hyvin vähän. Tämä tutkimus on toteutettu Inklusiivisuus ja Toiminta-alueittainen opetus (InTo) -hankkeen osana ja aineistona oli 96 erityisopettajan haastattelut. Aineisto on analysoitu sekä laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia että teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen ja aineisto on jatkoanalysoitu sisällön erittelyn keinoin. Tulokset osoittavat oppilaiden onnistuvan eniten kognitiivisten ja kommunikaatiotaitojen osa-alueella. Opettajat kokivat onnistuvansa oppilaiden kehittyessä taidollisesti, oman ammattitaitonsa osalta, suhteiden rakentuessa, kommunikaation ja vuorovaikutuksen onnistuessa, saadessa palautetta työstä, oppilaiden sosiaalisen osallisuuden vahvistuessa ja yhteistyön onnistuessa. Onnistumisiin johtaneiksi keinoiksi mainittiin toiminnan tavoitteellisuus, opetuksen sisältö, opettajan omat ominaisuudet, lapsilähtöiset pedagogiset suuntaukset ja monialainen yhteistyö. Oppilaat onnistuvat opettajien kuvailun perusteella opetussuunnitelmassa esitettyjen toiminta-alueiden sisällön lisäksi myös sellaisissa taidoissa, joita opetussuunnitelmassa ei mainita. Opettajien onnistumiset olivat moninaisia, mutta samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa.fi
dc.format.extent64
dc.language.isofi
dc.subject.othervaativa monialainen tuki
dc.subject.othertoiminta-alueittaiset tavoitteet
dc.subject.otheronnistumiset
dc.titleOppilaiden ja opettajien onnistumiset sekä pedagogiset keinot toiminta-alueittaisessa opetuksessa opettajien kuvailemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202308244742
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotoiminta-alueittain järjestettävä opetus
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record