Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorSimola, Satu
dc.date.accessioned2023-06-08T05:42:25Z
dc.date.available2023-06-08T05:42:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87537
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää aikuisopiskelijoiden kokemuksia oppimista edistävästä verkkovuorovaikutuksesta. Aihetta tarkastellaan verkkovuorovaikutuksen määritelmän ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen avulla. Lisäksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, miten verkkovuorovaikutusta voisi kehittää, jotta se edistäisi oppimista mahdollisimman paljon. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimukseen osallistui seitsemän avoimen yliopiston aikuisopiskelijaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin tutkijan toimesta teemahaastatteluina syksyn 2022 aikana. Teemahaastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina verkon välityksellä. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa havaittiin, että opintojakson alussa toteutetulla ryhmäytymisellä on merkitystä yhteistyön ja keskustelujen aloittamiseen ja etenemiseen. Toisiin tutustuminen opintojakson alussa edistää työskentelyn etenemistä. Ryhmän jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet opinnoissa heijastuvat keskustelujen aktiivisuuteen. Keskusteluiden parhaana antina koettiin erilaisilla taustoilla ja elämäntilanteilla olevat keskustelijat, jotka toivat omia erilaisia näkemyksiään keskusteluihin. Rakentava palaute koettiin oppimista edistäväksi. Palautteen antaminen tapahtui pääsääntöisesti kirjallisesti. Yhteistyön tekeminen pohjautui yhteistyön kautta tapahtuvaan oppimiseen (eng. cooperative learning), jossa yksilöt työskentelevät ensin autonomisesti ja lopuksi kaikkien ryhmän jäsenten tuotokset yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Haasteena on se, ettei lopputuloksesta välttämättä tule ehyttä. Tämä työskentelytapa koettiin helpommaksi, sillä autonomisesti voi työskennellä silloin kuin itselle sopii. Yhteisöllinen oppiminen (eng. collaborative learning) vaatisi enemmän yhteistä aikaa, sillä tuotos tehtäisiin yhdessä alusta loppuun.fi
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.titleAikuisopiskelijoiden kokemuksia oppimista edistävästä verkkovuorovaikutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306083606
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysoaikuisopiskelijat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright