Show simple item record

dc.contributor.advisorErkkilä, Jaakko
dc.contributor.authorNevavuori, Taru
dc.date.accessioned2023-06-02T06:27:31Z
dc.date.available2023-06-02T06:27:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87402
dc.description.abstractTämän laadullisen, kuvailevan ja aineistolähtöisen tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten antiikin ajalta ja länsimaisen taidemusiikin historian aikakausilta peräisin olevat käsitykset musiikista, sävellajien ja moodien merkityksistä ja tunnevaikutuksista heijastuvat musiikkiterapian reseptiivisiin menetelmiin. Näihin käsityksiin liittyy vahvasti sävellajien evoluutio antiikin ajoista nykypäivään. Musiikkiterapian reseptiiviset menetelmät tarkoittavat sellaisia musiikin kuunteluun ja vastaanottamiseen liittyviä kokemuksia, joissa kuulija on passiivisessa roolissa, hän ei itse aktiivisesti osallistu musiikin tekemiseen tai tuottamiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisen taidemusiikin historian aikaisista käsityksistä moodien ja sävellajien tunnevaikutuksista ja sävellajikarakteristiikasta. Näitä käsityksiä on selvitetty aiheesta julkaistun kirjallisuuden pohjalta. Teoreettinen viitekehys lähtee Pythagoraan, Platonin ja Aristoteleen ajatuksista ja etenee renessanssin säveltäjistä barokin ja klassismin aikakauden ajatuksiin. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu reseptiivisiin menetelmiin kuuluvan Guided Imagery and Music (GIM) -menetelmän alkuperäisistä ohjelmista ja niihin valituista klassisen musiikin teoksista. Nämä klassisen musiikin teokset on analysoitu musiikkianalyysin avulla niiden sävellajin ja tempon tai esitysmerkinnän osalta, ja näitä on verrattu semioottisen sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla kirjallisuuskatsauksessa saatuun tietoon sävellajien ja moodien tunnevaikutuksista. Tutkielman avulla haluttiin selvittää, voidaanko tietyllä sävellajilla tai moodilla saada aikaan haluttu tunnetila. Sävellajin ja moodin lisäksi tutkielmassa pohdittiin sitä, onko musiikillisella rakenteella merkitystä esimerkiksi tempon osalta, jos toivottua yhteyttä sävellajiin ei löydy. Empiirisen tutkimusaineiston vastaavuus teoreettisen viitekehyksen tunneluokitteluun oli 56,5 %. Tempon muutokset eivät näyttäytyneet tässä tutkielmassa olevan merkittävässä roolissa. Tutkielman tulosten perusteella musiikinteorian ja musiikkiterapian reseptiivisten menetelmien välille voidaan luoda assimilatiivista teoreettista integraatiota.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.othermoodit eli kirkkosävellajit
dc.subject.othersävellajien ja moodien tunnevaikutukset
dc.subject.otherGIM-menetelmä
dc.subject.othersävellajikarakteristiikka
dc.subject.otherreseptiiviset menetelmät
dc.titleLänsimaisen taidemusiikin historian aikaisten moodien ja sävellajien tunnevaikutukset ja niiden näkyminen musiikkiterapian reseptiivisissä menetelmissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306023456
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysomusiikkianalyysi
dc.subject.ysotaidemusiikki
dc.subject.ysosävellajit
dc.subject.ysomusiikinhistoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record