Show simple item record

dc.contributor.advisorHautala, Jarkko
dc.contributor.authorRajala, Ira
dc.date.accessioned2023-05-30T05:42:54Z
dc.date.available2023-05-30T05:42:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87275
dc.description.abstractTiedonhankinta on oleellinen osa nykypäivää niin aikuisilla kuin lapsilla ja nuorillakin. Sitä tarvitaan niin arjessa, koulussa kuin työelämässä. Tämä tutkimus vastaa niukemmin tutkittuun ilmiöön, nimittäin opettajien näkemyksiin tiedonhankintataitojen opettamisesta formaalisti osana lasten ja nuorten (perus)koulutusta. Tutkimus on aiheellinen ja ajankohtainen, sillä elämme tietoyhteiskunnassa, joka digitalisoituu yhä enemmän. Opettajia on myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa velvoitettu opettamaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja tiedonhakua. Tutkimuksessa tutkittiin opettajien näkemyksiä tiedonhankintataitojen opettamisen tärkeydestä, käytännön opetuksesta ja erityisopettajien roolista opetuksessa. Tutkimukseen osallistui seitsemän opettajaa eri puolilta Suomea niin luokanopetuksesta, aineenopetuksesta kuin erityisopetuksesta. Tutkimus toteutettiin yksilöteemahaastatteluin ja yhdellä kyselylomakkeella. Analyysiin valikoitui fenomenologis-hermeneuttisuuteen nojaava laadullinen sisällönanalyysi. Tulosten mukaan kaikki tutkittavat kokivat tiedonhankintataitojen opettamisen tärkeänä koulun velvollisuutena ja itselleen henkilökohtaisesti merkittävänä asiana. Käytännössä opetus oli opettajajohtoista ja hyödynsi projektityöskentelyä sekä eriyttämistä. Opetuksen haasteeksi koettiin oppilaiden puutteet tiedonhaun pohjataidoissa, kuten lukemisessa. Erityisopettajien roolissa korostui konsultointi, yhteisopettajuus, opillisen tasa-arvon puolustaminen ja yksilöity opetus tukea tarvitseville.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.othertiedonhankintataidot
dc.subject.otheropettajanäkökulma
dc.subject.otherdigital literacy
dc.titleTiedonhankintataidot internetissä : niiden opettaminen opettajien näkökulmista.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305303333
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysotiedonhaku
dc.subject.ysotiedonhankinta
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoinformaatiolukutaito
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright