Show simple item record

dc.contributor.advisorPulkkinen, Mirja
dc.contributor.authorYlimartimo, Lauri
dc.date.accessioned2023-05-29T07:16:11Z
dc.date.available2023-05-29T07:16:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87266
dc.description.abstractERP-projekteja on tutkittu monelta eri kantilta viimeisten 20 vuoden aikana. Näiden projektien monikansallinen elementti ei ole kuitenkaan saanut osakseen sen ansaitsemaa huomiota, vaikka useissa projekteissa on monien kansallisuuksien edustajia, sekä projekteja toteutetaan useiden mantereiden välillä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan monikansallisten ERP-projektien kohtaamia haasteita, sekä tarkastellaan millaisia erityispiirteitä näillä projekteilla on verrattuna kansallisiin ERP-projekteihin. Tutkielman teoriaosuudessa tutustutaan aluksi ERP-järjestelmien ja ERP-projektien historiaan ja taustaan, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan varsinaisia projekteja. Ensin tarkastellaan kansallisiin ERP-projekteihin ja monikansallisiin IT-projekteihin pohjautuvaa kirjallisuutta, jonka jälkeen sitä verrataan monikansallisissa ERP-projekteissa kohdattuihin haasteisiin sekä kriittisiin menestystekijöihin. Teoriaosuuden perusteella luotiin pohja tutkimuksen empiiriselle osuudelle, joka toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkielmassa haastateltiin kuutta henkilöä, joilla oli kokemusta monikansallisista ERP-projekteista. Haastatteluiden avulla tunnistettiin monikansallisissa ERP-projekteissa kohdattuja haasteita, jonka jälkeen tunnistettuja haasteita vertailtiin aikaisempaan kirjallisuuteen. Tutkielman lopussa tarkastellaan tunnistettujen haasteiden keskinäisiä suhteita, sekä monikansallisten elementtien vaikutusta niihin.fi
dc.description.abstractERP-projects have received a great deal of attention and have been researched from multiple perspectives during the last 20 years. However, the multination-al element of these projects has not received the attention it deserves, even though these projects often have representatives from various different coun-tries and are carried out on multiple continents. This master’s thesis reviews the challenges encountered by multinational ERP-projects, as well as the spe-cial characteristics they have compared to national ERP-projects. The theoreti-cal part of this thesis first discusses the historical background of ERP-systems and ERP-projects. Next, and overview of multinational IT-projects and local ERP-projects is provided. The theoretical part concludes with the challenges and critical success factors of multinational ERP-projects being reviewed and compared against multinational IT-projects and local ERP-projects. Theoretical part forms the foundation for the empirical part of this thesis, which consists of qualitative interviews. Six persons were interviewed who had experience about multinational ERP-projects. After carefully reviewing the interview’s, identified challenges were compared against previous literature. The final part of this thesis discusses the interrelationships of these challenges, and the impact mul-tinational elements have on these challenges.en
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherglobaali
dc.titleMonikansallisten ERP-projektien haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305293326
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoriskit
dc.subject.ysotoiminnanohjausjärjestelmät
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysokansainväliset yritykset
dc.subject.ysomenestystekijät
dc.subject.ysotietojärjestelmät
dc.subject.ysohaasteet (ongelmat)
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright