Show simple item record

dc.contributor.advisorKalalahti, Mira
dc.contributor.authorJuurenheimo, Jessi
dc.contributor.authorPuikkonen, Riina
dc.date.accessioned2023-05-22T10:44:08Z
dc.date.available2023-05-22T10:44:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87065
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten oppilaiden välinen eriarvoisuus ilmenee peruskoulun arjessa opettajien käsitysten mukaan. Lisäksi tutkimus selvitti, millaisia mahdollisuuksia eriarvoisuuden purkamiseen opettajat kokevat ja millaisia toimia he kuvasivat kouluarjessa tehtävän. Tutkimus toteutettiin lukuvuoden 2022–2023 aikana laadullisena, fenomenografisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistui neljä peruskoulussa eri rooleissa työskentelevää opettajaa. Tutkimusaineisto kerättiin loppuvuodesta 2022 ja aineistonkeruumenetelmänä toimi haastattelu. Aineiston analysoimme fenomenografisen analyysin avulla muodostamalla merkitys- ja kuvauskategorioita opettajien merkityksenantojen perusteella. Tulokset osoittivat oppilaiden välisten erojen luovan eriarvoisuutta kouluarkeen. Eriarvoisuutta luovia eroja kuvattiin perhetaustan ja yksilöllisten erojen kautta. Eriarvoisuuden kuvattiin ilmenevän ja rakentuvan sosiaalisesti ja rakenteellisesti sekä asenteiden ja riittämättömän erojen huomioimisen myötä. Eriarvoisuuden purkamista kouluarjessa kuvattiin kolmella tasolla: opetustyön lähtökohtina, opettajan toimijuutena sekä toimintana koulun tasolla. Kuvattuun toimijuuteen ja konkreettisiin toimiin vaikutti opettajan positio sekä koetut mahdollisuudet eriarvoisuuden purkamiseen. Tutkimuksessamme eriarvoisuus nähtiin aiemman kirjallisuuden mukaisesti monimerkityksellisenä. Eriarvoisuus rakentuu tietyssä kontekstissa, eli se mikä nähdään normina, määrittää myös erilaisuutta ja tuottaa eriarvoisuutta. Näin koulu on osaltaan tuottamassa eriarvoisuutta.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleOppilaiden välisen eriarvoisuuden ilmeneminen ja sen purkamiseen liittyvät mahdollisuudet peruskoulussa : opettajien käsityksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305223139
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenografia
dc.subject.ysoerot
dc.subject.ysotoiseus
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoperuskoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record