Show simple item record

dc.contributor.advisorHöylä, Helena
dc.contributor.authorPoikonen, Emilia
dc.date.accessioned2023-05-12T05:32:54Z
dc.date.available2023-05-12T05:32:54Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86924
dc.description.abstractKielenoppimisen ja multimedian välistä yhteyttä on tutkittu jo muutaman vuosikymmenen ajan, mutta uudelle tutkimukselle on tarvetta kehittyvän median vuoksi. Modernisoituvassa yhteiskunnassa ja etenkin koulumaailmassa videon ja tekstin yhdistämisen on todettu olevan hyödyllinen keino oppia englannin kieltä, ja etenkin uutta sanastoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Jyväskylän yliopiston englannin kielen opiskelijoiden kokemuksia tekstitysten hyödyntämisestä sanaston oppimisessa katsottaessa englanninkielisiä tv-ohjelmia. Lisäksi tutkimus kartoittaa tulevien englannin opettajien mielipiteitä sekä heidän kokemuksiaan siitä, miten tekstityksiä voitaisiin hyödyntää opetuksessa tulevaisuudessa. Tutkimuksessa selvitetään myös, kokevatko vastaajat suomenkieliset vai englanninkieliset tekstitykset hyödyllisemmäksi. Tutkimusta varten laadittiin kyselylomake, johon saivat vastata kaikki englantia joko pää- tai sivuaineenaan opiskelevat opiskelijat Jyväskylän yliopistossa. Yhteensä 48 englannin opiskelijaa vastasi kyselyyn, joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä, ja sisälsi osioita sekä kaikille englannin opiskelijoille että opettajalinjalla opiskeleville. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, ja tutkimuksen analyysi toteutettiin sisällönanalyysin lisäksi myös tilastollisen analyysin avulla. Tulokset osoittivat, että vastaajat kokevat molempien tekstitysten kielet hyödyllisiksi omilla tavoillaan, mutta toteavat englanninkielisten tekstitysten olevan hyödyllisempiä sanaston oppimisen kannalta katsottaessa englanninkielisiä tv-ohjelmia. Lisäksi opettajaopiskelijat ovat halukkaita hyödyntämään audiovisuaalisia oppimismateriaaleja, kuten tekstityksiä ja tv-sarjoja omassa opetuksessaan tulevaisuudessa. Näin ollen tekstitykset koetaan hyödyllisiksi sanaston oppimisen ja tulevaisuuden kieltenopetuksen kannalta.fi
dc.format.extent42
dc.language.isoen
dc.subject.othercaptions
dc.subject.othermultimedia learning
dc.subject.othervocabulary learning
dc.titleFinnish university English students’ experiences and intentions in vocabulary learning by watching English TV series with subtitles or captions
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305123001
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysotelevisiosarjat
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysosanavarasto
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysotekstitys
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotelevision series
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysovocabulary (knowledge)
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysosubtitling
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysoteachers


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record