Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Katja
dc.contributor.authorTamminen, Tuulia
dc.date.accessioned2023-05-08T06:20:30Z
dc.date.available2023-05-08T06:20:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/86791
dc.description.abstractTämä tutkimus perehtyy aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksiin ja käsityksiin eriyttämisestä. Aihetta on tutkittu tähän mennessä opettajien asenteiden perspektiivistä (ks. esim. Takala ja Sirkko 2022, Moberg ym. 2020, Saloviita 2020, Woodcock 2013). Tämän lisäksi aiemmissa tutkimuksissa on tutkittu yleisimmin jo valmistuneiden opettajien asenteita (ks. esim. Moberg ym. 2020, Saloviita 2020). Aiempien tutkimuksien perusteella aineenopettajien asenteet ja käsityksen eriyttämisestä ovat olleet muihin opettajiin verrattuna negatiivisimmat (ks. esim. Takala ja Sirkko 2022, Saloviita 2020, Avramidis ja Norwich 2002). Tämän tutkimuksen tarkoitus oli myös selvittää, onko tekijöillä kuten opetuskokemuksella ja opetettavalla aineella vaikutusta aineenopettajien kokemuksiin ja käsityksiin eriyttämisestä. Tutkimus toteutettiin määrällisesti kyselyn muodossa. Kysely pohjautui Roihan ja Polson (2020) kehittämän Viiden O:n eriyttämismallin eriyttämismetodeihin. Kysely selvitti vastaajilta heidän kokemuksistaan eriyttämisestä sekä oppilaina että opettajina. Kyselyyn vastasin 42 aineenopettajaopiskelijaa eri puolilta Suomea. Vastaajista suurin osa opiskeli pääaineenaan englantia, ja heillä oli jonkin verran kokemusta opetustyöstä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vastaajat kokivat eriyttämisen tärkeäksi ja halusivat oppia aiheesta lisää. Vastaajien tiedot erilaisista eriyttämismetodeista olivat kuitenkin rajoittuneita yleisiin käytänteisiin, joita käytetään ilman niiden eriyttämismahdollisuuksien tiedostamista. Eri tekijöillä, kuten opetuskokemuksella sekä opetettavalla aineella oli jonkin verran vaikutusta vastaajien eriyttämistaitoihin. Tulosten perusteella aineenopettajakoulutukseen olisi hyvä lisätä sisältöä käytännön eriyttämistavoista, jotta tulevat aineenopettajat ovat paremmin valmistautuneita opettamaan inklusiivisessa koulumaailmassa.fi
dc.format.extent65
dc.language.isoen
dc.rightsIn Copyright
dc.titleEager but without tools : pre-service subject teachers’ experiences and knowledge of differentiation
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202305082881
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoaineenopettajat
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoeriyttäminen
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysosubject teachers
dc.subject.ysoinclusion
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysoteacher training
dc.subject.ysodifferentiation (teaching methods)
dc.subject.ysoeducational methods
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright