Show simple item record

dc.contributor.authorKantele, Pauliina
dc.contributor.authorVehkakoski, Tanja
dc.date.accessioned2023-02-23T13:21:44Z
dc.date.available2023-02-23T13:21:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKantele, P., & Vehkakoski, T. (2023). Moniammatillisen yhteistyön kirjaaminen ja yhteistyötahojen asemointi esi- ja perusopetuksessa laadituissa oppimissuunnitelmissa ja HOJKS-asiakirjoissa. <i>Kasvatus</i>, <i>54</i>(1), 5-19. <a href="https://doi.org/10.33348/kvt.127164" target="_blank">https://doi.org/10.33348/kvt.127164</a>
dc.identifier.otherCONVID_176988670
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85620
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten moniammatilliset yhteistyötahot asemoidaan esi- ja perusopetuksessa laadituissa oppimisen ja koulunkäynnin tuen asiakirjoissa. Tutkimusaineisto koostui 114 oppimissuunnitelmasta ja henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS), jotka analysoitiin diskurssianalyyttisesti. Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistyötahot asemoitiin asiakirjoissa viiteen eri positioon: äänetön läsnäolija, täydentävä tuentarjoaja, asiantuntija, auktoriteetti ja kumppani. Moniammatillisen yhteistyön kirjaaminen vaihteli pedagogisissa asiakirjoissa, eivätkä yhteistyötahojen vastuiden kirjaamiselle valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa määritellyt tavoitteet täyttyneet kaikissa asiakirjoissa. Asiakirjojen laadun varmistamiseksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajien tietoisuutta asiakirjojen hyödyistä ja vaikuttavista kirjaamisen tavoista olisi lisättävä. Lisäksi kirjaamista raamittavien lomakepohjien olisi hyvä ohjata opettajia yhteistyötahojen vastuunjaon sekä tuen tarjoamiseen ja pedagogisiin ratkaisuihin liittyvien sopimusten yksityiskohtaiseen kirjaamiseen.fi
dc.description.abstractThis study aims at examining the positioning of various specialists in the learning and school attendance documents drawn up from pre-primary and basic education. The research data consisted of learning plans and individual education plans (IEP) (N=114) which were analysed through discourse analysis. The specialists were positioned into five different positions: voiceless attendees, complementary support providers, experts, authorities and partners. The practices of documenting multiprofessional collaboration were varied, and the documents did not always follow the principles or goals of documentation defined in the national curricula. To improve the quality of the documents, it is necessary to increase teachers’ awareness of the benefits of documentation and efficient ways of documenting. In addition, the forms of the learning plans and IEPs should lead teachers into documenting, as much in detail as possible, the responsibilities of the team members of multiprofessional collaboration as well as the agreements on the support and pedagogical solutions.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatustieteellinen seura; Koulutuksen tutkimuslaitos
dc.relation.ispartofseriesKasvatus
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherasemointi
dc.subject.otherdokumentaatio
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otheroppimisen ja koulunkäynnin tuki
dc.subject.otheroppimissuunnitelma
dc.subject.otherIEP
dc.subject.othersupport for learning and school attendance
dc.subject.otherlearning plan
dc.subject.othermultiprofessional collaboration
dc.titleMoniammatillisen yhteistyön kirjaaminen ja yhteistyötahojen asemointi esi- ja perusopetuksessa laadituissa oppimissuunnitelmissa ja HOJKS-asiakirjoissa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302231884
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange5-19
dc.relation.issn0022-927X
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume54
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat 2023
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoasiakirjat
dc.subject.ysoHOJKS
dc.subject.ysoesiopetus
dc.subject.ysoperusopetus
dc.subject.ysotukimuodot
dc.subject.ysodiskurssianalyysi
dc.subject.ysoviranomaisyhteistyö
dc.subject.ysodokumentointi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p943
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2325
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22091
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20272
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p19327
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1758
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25603
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16361
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.rights.accessrights
dc.relation.doi10.33348/kvt.127164
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright