Show simple item record

dc.contributor.advisorLaitinen, Kaisa
dc.contributor.authorKärkkäinen, Vilma
dc.contributor.authorVihro, Heta
dc.date.accessioned2022-11-25T06:38:54Z
dc.date.available2022-11-25T06:38:54Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84070
dc.description.abstractTämä viestinnän maisterintutkielma on Yleisradioon keskittyvä tutkimusraportti, ja sen tavoitteena on kuvata miten Ylellä merkityksennetään monimuotoisuutta sekä kuvata ja ymmärtää organisaation jäsenten käsityksiä siitä, miten viestinnässä voidaan tukea yhdenvertaisuutta edistävän organisaatiokulttuurin rakentumista. Tutkielma perustuu premissille, jonka mukaan yhdenvertaisuutta voidaan tukea tunnistamalla monimuotoisuutta. Tutkielman teoreettinen viitekehys on konstitutiivinen näkökulma organisaatioiden viestintään (Communicative Constitution of Organizations). Tutkielmassa käytettiin kolmenlaista aineistoa ja kahdenlaista analyysimenetelmää. Aineistoina käytettiin siis 1) Ylen toimintaa ohjaavia asiakirjoja (Strategia ja Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma), 2) monimuotoisuuden parissa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmähaastattelua sekä 3) esihenkilötehtävissä työskentelevien yksilöhaastatteluita. Sekä asiakirja-aineistolle että ryhmähaastattelulle tehtiin diskurssianalyysit, joissa tunnistettiin monimuotoisuusdiskursseja. Ryhmähaastattelulle sekä yksilöhaastatteluille tehtiin puolestaan sisällönanalyysit, joilla pyrittiin ymmärtämään kuinka yhdenvertaista organisaatiokulttuuria olisi mahdollista tukea. Tulosten mukaan Ylen todetaan kuuluvan kaikille, mutta erityisesti kaikille suomalaisille. Halu lisätä tietoa monimuotoisuudesta, ja tällä tavoin kehittää yhdenvertaisuutta, korostuu. Mielenkiintoista on miten haastateltavat tietyssä tilanteessa tunnistavat oman monimuotoisuutensa, vaikka pääsääntöisesti monimuotoisuus nähtiin itsestä erillisenä asiana, joka liitettiin muihin ihmisiin ja ryhmiin – yleensä erilaisuuden kautta. Ylen sisältöjen ja henkilöstön monimuotoisuuden koetaan olevan vahvasti yhteenkietoutuneita. Tarve lisätä henkilöstön monimuotoisuutta nähdään olevan seurausta tarpeesta luoda aiempaa monimuotoisempaa sisältöä. Tuloksissa organisaatiokulttuurin olemus nähdään sekä muuttumattomana, että paikoittain dynaamisena ja vuorovaikutuksessa rakentuvana. Yhdenvertaisen organisaatiokulttuurin rakentaminen koetaan olevan erityisesti johdon konkreettisista toimista riippuvaista, niin rakenteiden kuin arjen vuorovaikutuksen tasolla. Vaikka Ylen organisaatiorakenne nähdään hierarkkisena ja johdon vastuuta organisaatiokulttuurin kehityksessä korostetaan, samanaikaisesti uusilla työntekijöillä koetaan olevan myös valtaa organisaatiokulttuurin muutoksessa.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.titleYhdenvertaisen organisaatiokulttuurin tukeminen viestinnässä ja vuorovaikutuksessa : tapaustutkimus Yleisradiolla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211255341
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysomonimuotoisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record