Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorVesikko, Kiia-Lotta
dc.contributor.authorLiikala, Vilma
dc.date.accessioned2022-11-24T07:09:34Z
dc.date.available2022-11-24T07:09:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84065
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tukea tarvitsevien lasten huoltajien näkemyksiä osallisuudestaan varhaiserityiskasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten huoltajien osallisuus lapsensa varhaiskasvatuksessa toteutuu ja minkälaisia toiveita huoltajilla on osallisuudelleen jatkossa. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla kahdeksalta tukea tarvitsevan lapsen huoltajalta. Tutkimuksen haastateltavat tavoitettiin sosiaalisen median kautta ja haastattelut toteutettiin etäyhteyksin helmi-maaliskuussa 2022. Tutkimuksen aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tukea tarvitsevien lasten huoltajien osallisuus toteutui vaihtelevasti varhaiserityiskasvatuksessa. Huoltajien osallisuus toteutui parhaiten tiedonkulkua koskevien asioiden kuten päivittäisten arkisten keskusteluiden kautta. Osallisuuden kokemukseen tiedonkulussa vaikutti huoltajan oma-aloitteisuus ja tiedonkulkua rajoitti varhaiskasvatuksessa havaittu kiire. Huoltajat toivoivat avoimempaa vuorovaikutusta sekä arkisten keskusteluiden lisäämistä kasvattajien kanssa tiedonkulun parantamiseksi. Lapsen tuenprosessissa huoltajien vahvin kokemus osallisuudesta liittyi lapsen tuentarpeen tunnistamiseen. Huoltajat toivoivat lisää keskustelua liittyen lapsen tuenprosessiin, jolloin koko prosessi avautuisi heille kokonaisvaltaisemmin, ja he voisivat itse tukea lasta myöskin kotona paremmin. Vaikuttamista ja päätöksentekoa koskevissa asioissa huoltajat kokivat, että osallisuus toteutui heidän mielipiteidensä kuulemisena lapsensa asioissa. Huoltajan oma-aloitteisuudella oli myös vaikuttamisessa ja päätöksenteossa vahva rooli. Kaikilla ei kuitenkaan ollut kokemusta osallisuudesta, johtuen esimerkiksi siitä, että ei voinut vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuspaikkaan tai tuenprosessiin. Varhaiskasvatuksen toimintaan osallistumisessa huoltajien osallisuus näyttäytyi vahvimpana vanhempainiltojen kautta. Vasukeskusteluihin osallistuminen ja keskustelut haku- sekä vientitilanteissa olivat huoltajien mielestä riittävää osallistumista varhaiskasvatuksen toimintaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huoltajien osallisuudessa on toimivia tekijöitä, mutta myös muutoksia kaipaavia seikkoja. Huoltajat olivat osallisuuteensa pääosin tyytyväisiä ja kehityskohteita löytyi liittyen tiedonkulkuun ja lapsen tuenprosessiin. Huoltajien osallisuuden toteutumiseen tulisi kiinnittää huomiota ja kartoittaa mieluisia osallisuuden muotoja suoraan huoltajilta itseltään.fi
dc.format.extent73
dc.language.isofi
dc.subject.othervarhaiserityiskasvatus
dc.subject.othertukea tarvitseva lapsi
dc.titleHuoltajien osallisuus tukea tarvitsevan lapsen varhaiserityiskasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202211245338
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysohuoltajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record