Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorJärvinen, Juuli
dc.date.accessioned2022-10-03T06:27:47Z
dc.date.available2022-10-03T06:27:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83408
dc.description.abstractTutkimuksessani tutkin luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia peruskoulun ja opettajankoulutuksen tunnetason turvallisuudesta sekä oman sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymisestä. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja yksilöllisiä tarpeita sekä kehittää tämän pohjalta luokanopettajakoulutusta. Tuloksissa esitän mallin opettajankoulutuksen kehittämisestä tunnetasoltaan turvallisemmaksi. Tutkimukseni on opettajankoulutukseen ja luokanopettajaopiskelijoihin kohdistuva laadullinen tutkimus. Yksilöllisiin kokemuksiin keskittyvä tutkimukseni pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan. Haastattelin tutkimukseeni kahdeksaa loppuvaiheen luokanopettajaopiskelijaa. Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Litteroitu haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan mukaisesti. Tulokseni osoittivat, että luokanopettajaopiskelijoilla oli pääosin myönteiset peruskoulukokemukset, vaikka tunnetukea ja yksilöllisempää kohtaamista kaivattiin, etenkin yläkoulussa. Myös kokemukset luokanopettajakoulutuksessa opiskelusta olivat pääosin myönteisiä. Tunnetuen tarve kuitenkin korostui opettajankoulutuksessa, ja tunnetuki olisi voinut tulla vahvemmin esiin kurssien työtavoissa ja ilmapiirissä. Luokanopettajaopiskelijoiden kokivat luokanopettajakoulutuksen tarjonneen varsin vähän valmiuksia oman sosioemotionaalisen kompetenssin kehittymiseen.fi
dc.format.extent110
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.subject.othertunnetason turvallisuus
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelija
dc.subject.othersosioemotionaalinen kompetenssi
dc.subject.othertunnetuki
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia tunnetason turvallisuudesta ja sosioemotionaalisen kompetenssin rakentumisesta opettajankoulutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202210034760
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record