Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorIsotalo, Ida-Eveliina
dc.contributor.authorKeskisipilä, Ville
dc.date.accessioned2022-09-15T05:28:27Z
dc.date.available2022-09-15T05:28:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83254
dc.description.abstractLukemaan oppiminen on yksi tärkeimmistä taidoista oppilaan koulupolulla. Pitkällä aikavälillä sekä Suomessa että monissa muissakin maissa lasten lukutaito on heikentynyt. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, millaisia menetelmiä vastavalmistuneet luokanopettajat käyttävät opettaessaan ekaluokkalaisia oppilaita lukemaan ja mitkä asiat tukevat lukemaan oppimista. Lisäksi tarkastelimme, millaisia valmiuksia vastavalmistuneilla luokanopettajilla on opettaa ekaluokkalaisia lukemaan. Tutkimuksemme keskiössä olivat vastavalmistuneiden opettajien kokemukset. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka metodologisena kehyksenä toimi fenomenologis-hermeneuttinen ote. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla keväällä 2022 viideltä vastavalmistuneelta luokanopettajalta. Aineiston analyysin apuna käytettiin teemoittelua, jonka kautta pyrittiin löytämään tutkimusongelman kannalta olennaisimmat aiheet. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vastavalmistuneet luokanopettajat käyttivät hyvin yksipuolisia lukemaan opettamisen menetelmiä. Vastavalmistuneet luokanopettajat kokivat uransa alkupuolella lukemaan opettamisen valmiudet heikoiksi, mutta työkokemus paransi huomattavasti näitä valmiuksia. Tulokset antavat syyn tutkia lisää vastavalmistuneiden luokanopettajien lukemaan opettamisen valmiuksia. On myös syytä pohtia, antaako nykyinen luokanopettajakoulutus riittävästi valmiuksia lukemaan opettamiseen.fi
dc.format.extent92
dc.language.isofi
dc.subject.otherlukemaan opettaminen
dc.subject.otherlukemaan opettamisen menetelmät
dc.subject.otherlukemaan opettamisen valmiudet
dc.titleVastavalmistuneiden luokanopettajien kokemuksia lukemaan opettamisen menetelmistä ja valmiuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209154599
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysovastavalmistuneet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record