Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorAalto, Fanni
dc.date.accessioned2022-06-08T04:50:14Z
dc.date.available2022-06-08T04:50:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81546
dc.description.abstractTämän työn tavoitteena on kuvata mitä haavoittuvuus on johtaja-alaisvuorovaikutussuhteissa johtajien ja alaisten näkemysten ja kokemusten mukaan. Tavoitteeseen vastattiin neljän tutkimuskysymyksen avulla: 1) miten haavoittuvuus määritellään, 2) miten haavoittuvuus ilmenee, 3) mikä mahdollistaa tai estää haavoittuvuuden ja 4) mikä merkitys haavoittuvuudella on johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla haastattelemalla sekä alaisia että johtajia eri organisaatioista. Molempien osapuolien näkemysten ja kokemusten sisällyttämisen avulla haavoittuvuudesta pystyttiin saamaan mahdollisimman monipuolisesti näkökulmia. Analyysimenetelmänä hyödynnettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulokset osoittavat haavoittuvuuden olevan syvällistä itsestäkertomista ja avoimuutta, tunteiden kokemista ja hyväksymistä, luottamusta, luonnollinen osa vuorovaikutussuhteita, epävarmuutta ja riittämättömyyttä sekä valtaa. Haavoittuvuus kytkeytyy oleellisesti myös luottamuksen muodostumiseen. Haavoittuvuus ilmenee johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa nonverbaalisesti ja tilanteisena, kuten esimerkiksi palautetta antaessa, yt-neuvotteluissa, työpaikkakiusaamisen yhteydessä sekä epävarmoissa ja ennakoimattomissa tilanteissa. Johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa haavoittuvuutta voidaan mahdollistaa kuuntelevalla, empaattisella, kunnioittavalla ja rohkaisevalla vuorovaikutuskäyttäytymisellä ja haavoittuvuuden sallivalla johtamistyylillä. Vastaavasti varautunut, ylimielinen ja epäeettinen vuorovaikutus hankaloittavat ja estävät haavoittuvuuden toteutumista. Haavoittuvuudella on oleellinen merkitys työn mielekkyyden lisääntymisessä. Puolestaan haavoittuvuuden puuttuminen tuo merkittäviä haasteita työn tekemiselle ja siinä kehittymiselle. Tämä työ tarkastelee haavoittuvuutta itsenäisenä ilmiönä ja laajentaa sen käsittelyä työelämän vuorovaikutussuhteisiin. Tämän työn tuloksilla pystytään tuomaan lisää ymmärrystä haavoittuvuudesta luonnollisena ja kaikkia koskettavana vuorovaikutusilmiönä, jonka toteutumisella on keskeinen vaikutus johtaja-alaisvuorovaikutussuhteiden laatuun ja edelleen työmotivaatioon sekä työhyvinvointiin.fi
dc.format.extent71
dc.language.isofi
dc.subject.otherjohtaja-alaisvuorovaikutussuhde
dc.titleHaavoittuvuus johtaja-alaisvuorovaikutussuhteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206083159
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysohaavoittuvuus
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoesihenkilöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record