Show simple item record

dc.contributor.advisorStrömmer, Maiju
dc.contributor.authorKujamäki, Marjaana
dc.date.accessioned2022-05-30T07:40:17Z
dc.date.available2022-05-30T07:40:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81343
dc.description.abstractKielitietoisuuden käsite on keskeinen pedagogiikan kentällä. Peruskoulun kontekstissa opettajia pidetään oman oppiaineen kielen opettajina ja koulut nähdään monikielisinä yhteisöinä (ks. POPS 2014: 28). Myös ammatillisessa koulutuksessa on huomioitu monikielisen ja kielitietoisen pedagogiikan tarve, sillä maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa vuosi vuodelta ja heidän suomen kielen taidon odotetaan kehittyvän ammatillisten opintojen aikana (ks. OPH 2019: 39; Vipunen a). Useat ammatillisen koulutuksen opettajat eivät kuitenkaan koe pystyvänsä toteuttamaan kielitietoista pedagogiikkaa (ks. Karvi 2020: 160). Tutkimukseni tavoitteena onkin selvittää, millaisia kielitietoisia käytänteitä maahanmuuttotaustaisten lähihoitajaopiskelijoiden ammatillisilla opettajilla on. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia kielitietoisen pedagogiikan käytänteitä ammatillisten opettajien opetuksessa esiintyy? 2. Miten ammatilliset opettajat kertovat huomioivansa opiskelijoiden kehittyvän kielitaidon ja kieliresurssit? Tutkimukseni sijoittuu kielentutkimuksen ja pedagogisen tutkimuksen risteykseen. Kielitietoisuus kytkeytyy vahvasti opettajien pedagogisiin käytänteisiin, mutta tarkastelen myös opettajien kielellistä sensitiivisyyttä selkokieleen liittyvän tutkimuksen pohjalta, jolloin tutkimukseni sivuaa myös sosiolingvististä ja vuorovaikutustutkimusta. Tutkimus on osa Työelämässä tarvittavien toisen kielen resurssien rakentuminen -hanketta (Suomen Akatemia 2019–2023), ja aineistoni koostuu hankkeen tutkijoiden keräämistä luokkahuonevuorovaikutus- ja haastattelutallenteista. Analysoin aineistoa teoriaohjaavan ja -lähtöisen sisällönanalyysin keinoin luokittelemalla ja nimeämällä aineistosta esiin nousevia kielitietoisia käytänteitä ja toisaalta havainnoimalla niitä aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta. Analyysini osoittaa, että ammatillisilla opettajilla on jo hallussaan kielitietoisia käytänteitä. Opettajat tunnistavat erityistä huomiota vaativia kielellisiä tilanteita. He hyödyntävät monipuolisia havainnointikeinoja ja tarjoavat opiskelijoille yhteisiä tiedonrakentamisen mahdollisuuksia. Myös opiskelijoiden kielellisille resursseille annetaan arvoa, vaikka tämän tutkielman aineiston opetustilanteissa näiden käyttäminen ja hyödyntäminen ei näykään. Opettajat kuitenkin ilmaisevat tahtoa ja ideoita kielellisten resurssien hyödyntämiseen. Eri alojen ja opetusasteiden opettajat voivatkin peilata omia käytänteitään tämän tutkimuksen tuloksiin ja kehittää omaa työtään niiden pohjalta. Jatkossa kaivattaisiin kuitenkin yhä enemmän tutkimusta ammatillisen koulutuksen kielitietoisuudesta sekä eri tiedonalojen kielellisistä konventioista, jotta opettajat voivat itse harjaantua niiden tunnistamisessa ja kehittää sen myötä opetustaan.fi
dc.format.extent51
dc.language.isofi
dc.subject.otherkielitietoinen opetus
dc.titleAmmatillisten opettajien kielitietoiset käytänteet maahanmuuttotaustaisille lähihoitajaopiskelijoille suunnatussa opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205302966
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysolähihoitajat
dc.subject.ysokielitietoinen opetus ja kasvatus
dc.subject.ysoselkokieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoammatillinen koulutus
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoammatilliset opettajat
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysomonikielisyys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record