Show simple item record

dc.contributor.advisorTunkkari, Mari
dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.authorHytönen, Maija-Leena
dc.contributor.authorMatsi, Linnea
dc.date.accessioned2022-05-27T10:04:00Z
dc.date.available2022-05-27T10:04:00Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81316
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka nuorten konsolipelaamisen määrät kehittyvät 6., 7. ja 9. luokkien välillä. Lisäksi tarkasteltiin, onko konsolipelaamisen määrällä yhteyttä siihen, että nuorten unen riittävyyden on tutkimuksissa havaittu heikentyvän nuoruuden edetessä. Lisäksi tutkimme, kuinka konsolipelaamisen määrä kuudennella luokalla on yhteydessä nuorten koulumenestykseen. Tarkoituksena oli etenkin selvittää, onko videopelaamisen määrällä yhteyttä siihen, että tutkimusten mukaan pojat menestyvät keskimäärin tyttöjä heikommin koulussa. Lisäksi selvitettiin, välittääkö koetun unen riittävyyden muutokset konsolipelaamisen määrän ja koulumenestyksen välistä yhteyttä. Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehtävää TIKAPUU-pitkittäistutkimusta. Tutkimuksemme aineisto kerättiin vuosina 2015⎯2018 ja tutkimukseen osallistui 861 keskisuomalaista nuorta. Konsolipelaamisen määrässä tapahtunutta kehitystä tutkittiin ristiintaulukoinnilla (khiin neliö -testit sekä efektikoot). Konsolipelaamisen määrän yhteyttä koetun unen riittävyyden muutoksiin tarkasteltiin toistomittausten varianssianalyysillä. Tutkimme konsolipelaamisen määrän yhteyttä koulumenestykseen yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Koetun unen riittävyyden muutosten välittävää vaikutusta konsolipelaamisen määrän sekä koulumenestyksen välisessä yhteydessä tutkittiin mediaattorianalyysillä. Tulokset osoittivat, että konsolipelaamisen määrä oli suhteellisen pysyvää 6., 7. ja 9. luokkien välillä. Kuitenkin myös muutosta tapahtui, jolloin pelaamismäärät keskimäärin vähenivät. Sukupuolten välillä havaittiin eroja konsolipelaamisen määrien kehityksessä. Konsolipelaamisen määrän yhteydessä unen riittävyyden muutoksiin ja koulumenestykseen havaittiin myös sukupuolten välisiä eroja. Tulokset antavat viitteitä siitä, että konsolipelaamisen määrä, joka ylittää kahden tunnin suositellun viihdekäytön ruutuajan, voi olla taustatekijänä unen riittävyyden heikentymisessä etenkin poikien kohdalla. Lisäksi suositukset ylittävä konsolipelaamisen määrä voi osaltaan selittää poikien heikompaa koulumenestystä verrattuna tyttöihin. Sen sijaan koetulla unen riittävyydellä ei havaittu välittävää vaikutusta konsolipelaamisen sekä koulumenestyksen välisessä yhteydessä kummankaan sukupuolen kohdalla. Tutkimus vahvistaa aiempaa näkemystä ruutuaikasuosituksen noudattamisen tärkeydestä. Sen saavuttamiseksi etenkin yli kaksi tuntia pelaavat nuoret saattavat tarvita huoltajiensa apua pelaamismäärien säätelyssä.fi
dc.format.extent50
dc.language.isofi
dc.subject.othervideopelaaminen
dc.subject.otherkonsolipelaaminen
dc.subject.otherkoettu unen riittävyys
dc.subject.otherkoulumenestys
dc.subject.otherkeskiarvo
dc.subject.otheralakoulu
dc.subject.otheryläkoulu
dc.titleKonsolipelaamisen määrän yhteydet nuorten kokemaan unen riittävyyteen ja koulumenestykseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205272939
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokonsolipelit
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysopelaaminen
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoopintomenestys
dc.subject.ysouni (lepotila)
dc.subject.ysovaikutukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record