Show simple item record

dc.contributor.advisorMoate , Josephine
dc.contributor.authorSiltala, Laura
dc.date.accessioned2022-05-25T06:52:20Z
dc.date.available2022-05-25T06:52:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81276
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelin luokanopettajaopiskelijoiden visioita ruotsin opettamisesta. Selvitin, millaisia emootiota heillä heräsi ja millaisia uskomuksia heillä oli ruotsin opettamisesta, sekä millaisin metodein he opettaisivat ruotsia. Tutkimuksen aineiston muodosti 14 luokanopettajaopiskelijoiden kirjoittamaa narratiivia. Narratiivit kerättiin Webropol-kyselylomakkeella ja niiden kirjoittamista ohjattiin apukysymyksillä. Aineisto analysoitiin laadullisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset osoittivat, että valtaosa luokanopettajaopiskelijoista suhtautui ruotsin opettamiseen positiivisesti tai neutraalisti. Lisäksi tuloksista kävi ilmi, että he uskoisivat selviytyvänsä ruotsin opettamisesta, vaikka monet kokivatkin ruotsin kielen taidossaan olevan puutteita. Opetusmetodeista luokanopettajaopiskelijat suosisivat toiminnallisia työtapoja ja vuorovaikutusta painottavia harjoituksia. Tärkeänä nähtiin turvallisen ja rohkaisevan kielenoppimis- ja käyttämisilmapiirin luominen, sekä positiivisen asenteen välittäminen ruotsin kieltä kohtaan. Tutkimus osoitti, että luokanopettajaopiskelijoiden ihanneopettajaminä piti hauskoja ja mielenkiintoisia oppitunteja, ja sai oppilaat innostumaan ruotsista myös koulun ulkopuolella. Näin ollen luokanopettajaopiskelijoiden visiot ruotsin opettamisesta heijastelivat heidän ihanneopettajaminäänsä. Ääntämisen opettamista ei mainittu narratiiveissa kertaakaan, mistä voisi päätellä, että sille ei luokanopettajakoulutuksessa ole annettu juurikaan painoarvoa ainakaan opintojen alkuvaiheissa.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othernarratiivi
dc.title”Tärkeämpää on kasvattaa rohkeita ja ennakkoluulottomia kielenkäyttäjiä kuin kokeiden kanssa onnistuvia tuppisuita” : luokanopettajaopiskelijoiden visioita ruotsin opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205252904
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovisiot
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoopettajuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record