Show simple item record

dc.contributor.authorTauriainen, Emilia
dc.date.accessioned2022-05-24T09:52:44Z
dc.date.available2022-05-24T09:52:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81256
dc.description.abstractSekä opettajien ja oppilaiden mielipiteisiin liittyen videopeleihin ja kielen oppimiseen on jo tällä varsin nuorella tutkimusalalla keskitytty, joten tämä tutkimus pyrkii saamaan tulevien opettajien äänen tulla kuuluksi. Tässä tutkielmassa on selvitetty, millaista pelitaustaa Suomessa asuvilla englannin kielen aineenopettajaopiskelijoilla on, ja mitä mielipiteitä heillä on videopelien käytöstä osana opetusta. Lisäksi tutkielma keskittyy heidän halukkuuteensa käyttää videopelejä omilla oppitunneilla ja siihen, vaikuttavatko osallistujien pelitausta näiden mielipiteiden muodostumiseen. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla kolmea yliopisto-opiskelijaa, ja tulokset on analysoitu kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimus osoittaa, että opettajaopiskelijat ovat pelanneet paljon erilaisia pelejä varsinkin lapsuudessaan, mutta nykypäivänä he pelaavat paljon harvemmin. Pelejä on pelattu eri alustoilla, kuten konsoleilla ja tietokoneella. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat kokivat videopelien tukevan kielten opiskelua, sillä se mahdollistaa altistumisen autenttiselle kielelle, yksilöllistettyä oppimista ja kasvattaa oppijoiden motivaatiota. Heillä oli myös korkea halukkuus käyttää videopelejä tulevina opettajina, ja yhdellä osallistujalla olikin jo kokemusta tästä. Lisäksi opettajaopiskelijat olivat kiinnostuneita osallistumaan kursseille, jotka keskittyvät siihen, kuinka videopelit tukevat kielten oppimista. He haluavat myös oppia lisää videopeleistä, jotta he voisivat käyttää sopivia pelejä oppitunneilla, sillä kaikki videopelit eivät heidän mielestään ole välttämättä soveliaita. Haastatteluissa ilmenneitä videopelien negatiivisia puolia olivat kiusaaminen nettipeleissä ja puute tarvittavista välineistä käyttää videopelejä. Tämä tutkimusala hyötyisi samankaltaisesta tutkimuksesta, jossa olisi laajempi otanta. Lisäksi jatkossa voitaisiin tutkia kvantitatiivisten menetelmien avulla, kuinka paljon kielten aineenopettajaopiskelijat ovat pelanneet pelejä ja nykyään pelaavat pelejä. Myös aineenopettajille kohdistettua opetussuunnitelmaa kehittäessä olisi hyvä keskittyä näiden opiskelijoiden mielipiteisiin nykyisistä kursseista, jotka keskittyvät pelien käyttöön osana vieraiden kielten opetusta ja tietokoneavusteiseen kielen oppimiseen ja opettamiseen.fi
dc.format.extent28
dc.language.isoen
dc.subject.otherpeliavusteinen kielen oppiminen
dc.subject.othergame-enhanced language learning
dc.titleEnglish preservice teachers’ views on game-enhanced language learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205242884
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysotietokoneavusteinen opetus
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysovideopelit
dc.subject.ysocomputer-assisted teaching
dc.subject.ysolanguage teaching
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysovideo games


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record