Show simple item record

dc.contributor.advisorMaunula, Minna
dc.contributor.authorToivanen, Virpi
dc.date.accessioned2022-05-20T05:43:27Z
dc.date.available2022-05-20T05:43:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81175
dc.description.abstractTässä kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin positiivista pedagogiikkaan ja sen menetelmien käyttämisestä peruskoulussa oppilaiden kokemuksien kautta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia kokemuksia peruskoulunsa päättäneillä oppilailla on positiivisen pedagogiikan menetelmistä peruskoulussa. Tutkimuksessa kartoitettiin millaisia kokemuksia oppilailla on ollut tekemättä johtopäätöksiä niiden vaikuttavuudesta tai toimivuudesta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla viittä peruskoulunsa päättänyttä nuorta Etelä-Suomen alueelta. Tutkimus toteutettiin fenomenologisella tutkimusotteella Haastatteluissa hyödynnettiin puolistrukturoitua menetelmää, jossa kysymykset ovat ennalta määriteltyjä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisältöanalyysillä luomalla teemoittelun kautta ala- ja yläkategorioita. Tutkimus osoitti, että haastatelluilla oppilailla oli jonkin verran kokemuksia positiivisen pedagogiikan menetelmistä peruskoulussa. Osa kokemuksista jakautui selkeästi koskemaan ala- tai yläkoulua. tuloksissa oli havaittavissa myös osittaista jakautumista yleisopetuksen ryhmien ja pienluokkaopetuksen välillä. Haastatteluista nousi esiin viisi suurempaa teemaa: opettajan antama palaute, yhteishengen luominen, palkitsemisjärjestelmät, vuorovaikutussuhde sekä vahvuuksien ja itsetunnon tukeminen. Oppilaiden kokemukset olivat sekä positiivisia että negatiivisia koko peruskoulun ajalta.fi
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleOppilaiden kokemuksia positiivisen pedagogiikan menetelmien käytöstä peruskoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205202807
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysopositiivinen pedagogiikka
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysopositiivinen psykologia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record