Show simple item record

dc.contributor.advisorInnanen, Hely
dc.contributor.authorKetonen, Tilla
dc.contributor.authorTajakka, Niina
dc.date.accessioned2022-05-10T05:20:59Z
dc.date.available2022-05-10T05:20:59Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80949
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien työtyytyväisyyttä ja työtyytymättömyyttä. Tutkimme millaiseksi luokanopettajat kokevat työtyytyväisyytensä, millaiset tekijät kuormittavat luokanopettajia heidän työssään sekä millaisilla keinoilla kuormitustekijöitä voisi vähentää. Tässä tutkimuksessa työtä kuormittavat tekijät määritellään työtyytyväisyyttä haastaviksi tekijöiksi, jotka aiheuttavat työtyytymättömyyttä. Tutkimuksen tutkimusote on laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä avoimella kyselylomakkeella tammi-helmikuussa vuonna 2022, Facebookin Alakoulun aarreaitta -ryhmässä. Verkkokyselyyn osallistui 24 luokanopettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset osoittavat, että luokanopettajat ovat sekä tyytyväisiä ja tyytymättömiä työhönsä. Työtyytyväisyyttä kokivat opettajat, jotka olivat motivoituneita työhönsä, saivat onnistumisen kokemuksia työpäivien aikana, sekä saivat kannustusta työyhteisöltään. Kuormitustekijöiksi nimettiin haastavat oppilaat ja huoltajat, suuret luokkakoot, inkluusio ja opetuksen ulkopuoliset tehtävät sekä koronapandemiasta aiheutuneet yllättävät muutokset. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) koettiin epäselväksi, liian laajaksi ja pinnalliseksi kokonaisuudeksi. Luokanopettajien mielestä kuormitustekijöitä voisi vähentää lisäämällä resursseja kouluun, alentamalla omia standardeja ja pienentämällä luokkakokoja. Tämä tutkimus lisää tietoutta luokanopettajien näkökulmasta siihen, miten kuormitustekijöitä voi vähentää työtyytyväisyyden parantamiseksi.fi
dc.format.extent54
dc.language.isofi
dc.subject.othertyötyytymättömyys
dc.subject.otherkuormitustekijä
dc.title”Lisää aikuisia, käsiä, silmiä, korvia ja aikaa!” : luokanopettajien kokemuksia työtyytyväisyydestä ja työtä kuormittavista tekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205102600
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokuormitus
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoalakoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record