Show simple item record

dc.contributor.advisorLiinamaa, Tarja
dc.contributor.authorAutioniemi, Hanna-Mari
dc.date.accessioned2022-04-25T07:31:10Z
dc.date.available2022-04-25T07:31:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80682
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä päiväkodin johtajien näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuvata ja ymmärtää varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen liittyviä diskursseja sekä tarkastella diskursseissa rakentuvia päiväkodin johtajan toimija-asemia. Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä toimi sosiaalinen konstruktionismi ja tutkimus toteutettiin diskurssintutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla erään kaupungin kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajia. Kerätty aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksessa päiväkodin johtajien puheesta tunnistettiin kolme diskurssia jäsentämään varhaiskasvatuksen laadun kehittämistä: laadun kehittäminen yhteisenä tahtotilana, laadun kehittäminen johtajan ratkaisukeskeisyytenä sekä laadun kehittäminen johtajan voimattomuutena. Diskursseissa päiväkodin johtajalle rakentui kolme toimija-asemaa: mahdollistaja, yhteisön jäsen ja olosuhteiden armoilla olija. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että laadun kehittäminen vaatii jaettua pedagogista johtajuutta, jonka myötä käydään pedagogista keskustelua sekä kehitetään työyhteisön osaamista. Johtajalta edellytetään johtamisosaamista laadun kehittämistä tukevien rakenteiden luomiseen ja laadun kehittämistä tukevan toimintakulttuurin rakentamiseen osin haastavassa toimintaympäristössä. Päiväkodin johtajan positiivinen asenne tulevaisuutta kohtaan sekä ratkaisukeskeisyys auttavat laadun kehittämistä tukevien toimintojen ylläpitämisessä, mutta ne eivät poista erityisesti niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka haastavat varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen. Tutkimus antoi uutta tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämisestä ja siten tutkimuksen avulla on mahdollista edistää laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista.fi
dc.format.extent109
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen konstruktionismi
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.titleVarhaiskasvatuksen laadun kehittäminen : tarkastelussa päiväkodin johtajien tuottamat diskurssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204252359
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysososiaalinen konstruktivismi
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysokehittäminen
dc.subject.ysojohtajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record