Show simple item record

dc.contributor.advisorHarju-Luukkainen, Heidi
dc.contributor.authorHermonen, Rosanna
dc.date.accessioned2022-04-11T06:03:21Z
dc.date.available2022-04-11T06:03:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80544
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia vailla muodollista kelpoisuutta työskennelleillä opettajilla on ollut opettajan työstä peruskoulussa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan kokemuksia opettajankoulutuksen tarjoamista valmiuksista ja hyödyistä sekä opettajankoulutuksen haasteista. Tutkimus on laadullinen fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimukseen osallistui kuusi vailla muodollista kelpoisuutta opettajana työskennellyttä henkilöä, joista viisi opiskelee tällä hetkellä luokanopettajaksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Yksi tutkimukseen osallistunut henkilö työskentelee yhä vailla muodollista kelpoisuutta hoitamaansa tehtävään. Hän työskentelee ruotsinkielisenä kielikylpyluokanopettajana. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajan työssä koettiin myönteisiä kokemuksia mutta myös haasteita, kuten jatkuva kiire ja työnkuvan laajentuminen. Kokemukset muodollisen kelpoisuuden puuttumisesta liittyivät joko epävarmuuteen omasta ammatillisesta osaamisesta tai vakituisen opettajanviran ja riittävän palkan saamisesta. Toisaalta pitkän työkokemuksen ja aiemman koulutuksen koettiin antaneen valmiuksia opettajan työhön. Opettajankoulutuksen koettiin muuttaneen ammatillista ajattelua ja syventäneen ymmärrystä opetustyöstä, mutta opettajankoulutuksessa koettiin paljon puutteita. Aiemman työkokemuksen koettiin tarjonneen enemmän valmiuksia opettajan työhön kuin opettajankoulutuksen tällä hetkellä. Aiemman työkokemuksen arvostamista toivottiin enemmän opettajankoulutuksessa.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofi
dc.subject.othermuodollinen kelpoisuus
dc.subject.otheropettajan työ
dc.titlePeruskoulussa vailla muodollista kelpoisuutta työskennelleiden opettajien kokemuksia opettajan työstä ja opettajankoulutuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204112222
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysokelpoisuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record