Show simple item record

dc.contributor.authorGustafsson, Jasmine
dc.contributor.authorLyyra, Nelli
dc.contributor.authorVälimaa, Raili
dc.contributor.authorSimonsen, Nina
dc.date.accessioned2022-02-09T10:59:19Z
dc.date.available2022-02-09T10:59:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationGustafsson, J., Lyyra, N., Välimaa, R., & Simonsen, N. (2021). Socialt stöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär bland finlandssvenska ungdomar. <i>Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti</i>, <i>58</i>(2), 128-142. <a href="https://doi.org/10.23990/sa.95944 " target="_blank">https://doi.org/10.23990/sa.95944 </a>
dc.identifier.otherCONVID_96703320
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79718
dc.description.abstractI den här studien utforskades ifall det förekommer sociodemografiska skillnader i upplevelse av psykiska besvär, socialt stöd och känsla av ensamhet bland finlandssvenska ungdomar. Det undersöktes även ifall ungdomarnas upplevelse av psykiska besvär kan förklaras med familje-, kamrat- och klasskamratstöd samt känsla av ensamhet. Utöver det utforskades ifall samband mellan socialt stöd och psykiska besvär kan förklaras med känsla av ensamhet. Som datamaterial användes WHO:s skolelevstudie (WHO-Koululaistutkimus) från 2018 med ett deltagarantal på 599 svenskspråkiga elever från årskurs 5, 7 och 9 (Målder = 11,9/14,0/15,9; svarsprocent 38 %). Som statistiska analysmetoder användes Pearsons chi2-test, envägs variansanalys, oberoende t-test, Spearmans rangkorrelationsanalys, multipel linjär regressionsanalys och medierande analys. Resultaten visade att flickor upplevde psykiska besvär och känsla av ensamhet i högre grad än pojkar. Elever i årskurs 7 och 9 upplevde nervositet i signifikant högre grad än eleverna i årskurs 5. De med högre upplevd socioekonomiska status upplevde i lägre grad psykiska besvär. Det förekom inte signifikanta skillnader i fråga om psykiska besvär, socialt stöd eller känsla av ensamhet mellan finlandssvenska ungdomar bosatta i stadsort och på landsbygden. Familjestöd och klasskamratstöd förklarade psykiska besvär signifikant och negativt, vilket innebar att lägre grad av familje- och klasskamratstöd associerades med högre grad av psykiska besvär. Känsla av ensamhet förklarade psykiska besvär signifikant och positivt, det vill säga högre grad av ensamhetskänslor associerades med högre grad av psykiska besvär. Kamratstöd förutsade inte psykiska besvär signifikant. Enligt resultaten kunde även samband mellan socialt stöd i form av familje-, kamrat- och klasskamratstöd och psykiska besvär delvis förklaras med känsla av ensamhet. Studien bidrar med ny kunskap om finlandssvenska ungdomars välmående och kan uppmuntra till hälsofrämjande verksamhet. För att få en djupare förståelse om lägre nivåer av socialt stöd och upplevelse av ensamhet i grundskoleålder kan vara riskfaktorer för utveckling av mental ohälsa behövs mer forskning, speciellt i form av longitudinella studier.sv
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.publisherSosiaalilääketieteen yhdistys ry
dc.relation.ispartofseriesSosiaalilääketieteellinen aikakauslehti
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherpsykiska besvär
dc.subject.othersocialt stöd
dc.subject.otherensamhet
dc.subject.otherurbanitet
dc.subject.otherfinlandssvenskar
dc.titleSocialt stöd, känsla av ensamhet och psykiska besvär bland finlandssvenska ungdomar
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202091469
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapsykologiafi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineSport and Exercise Psychologyen
dc.contributor.oppiaineHealth Promotion and Health Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange128-142
dc.relation.issn0355-5097
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume58
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittaja & Sosiaalilääketieteen Yhdistys ry, 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoyksinäisyys
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysosuomenruotsalaiset
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysokansanterveys
dc.subject.ysomielenterveyshäiriöt
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6935
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p411
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3418
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p16485
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p452
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p990
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8997
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.doi10.23990/sa.95944


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright