Show simple item record

dc.contributor.advisorKääntä, Leila
dc.contributor.authorLieska, Amalia
dc.date.accessioned2022-02-07T10:50:49Z
dc.date.available2022-02-07T10:50:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79658
dc.description.abstractKirjallisuudella on historian saatossa ollut erilaisia funktioita kielenoppimisessa, ja sen merkitys tunnistetaan yhä. Perinteisesti kirjallisuuden avulla on opetettu muun muassa kielioppia ja sanastoa, mutta nykytutkimus on painottanut kirjallisuuden merkitystä myös kulttuuritietoisuuden rakentajana. Aikaisempi tutkimus on kuitenkin keskittynyt vieraskielisen kirjallisuuden käyttöön luokkahuoneessa, eikä informaaleissa konteksteissa tapahtuvaa vieraalla kielellä lukemista ole juurikaan tutkittu. Tutkielmani tavoitteena onkin selvittää, kuinka suomea äidinkielenään puhuvat kokevat oppineensa englantia vapaa-ajan lukuharrastuksen ja sosiaalisen median Bookstagram-kirjayhteisön kautta. Tutkielman osallistujiksi on valittu kaksi Bookstagrammaajaa, jotka lukevat aktiivisesti englanniksi vapaa-ajallaan. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla osallistujia puolistrukturoidun haastattelun avulla. Haastatteluaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että kirjallisuuden lukeminen koetaan suurimmaksi osaksi hyödylliseksi tavaksi oppia sekä kieltä että sitä ympäröivää kulttuuria. Haastateltavien mukaan kirjallisuutta tulisi hyödyntää vieraiden kielten tunneilla useammin, oppilaslähtöisemmin ja tarpeeksi pohjustaen. Vapaa-ajalla tapahtuva englanniksi lukeminen nähtiin hyvin positiivisessa valossa, ja se koettiin myös sisäisesti motivoivana. Bookstagram-yhteisöllä ei sen sijaan vaikuttanut olevan suoraa yhteyttä kielenoppimiseen, mutta yhteisöt koettiin vapauttaviksi ja motivoiviksi harrastusympäristöiksi. Tutkimustulokset voivat auttaa kehittämään kirjallisuuden käyttöä opetuksessa sekä ymmärtämään, millaiset seikat motivoivat oppijoita lukemaan vieraalla kielellä sekä koulussa että vapaa-ajalla. Tutkimustulosten yleistäminen on haastavaa pienen otoksen takia, joten jatkotutkimus voi kehittää laajempaa ymmärrystä näistä aiheista. Kattavamman kokonaiskuvan luomiseksi jatkotutkimus voisi tarkastella myös kieltenopettajien kokemuksia ja näkemyksiä vieraskielistä kirjallisuutta koskien.fi
dc.format.extent26
dc.language.isoen
dc.subject.otherforeign language reading
dc.subject.otherBookstagram
dc.subject.othervieraalla kielellä lukeminen
dc.titleFinnish Bookstagrammers’ Perceptions of Learning English through Literature and Participating in the Bookstagram Community
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202071413
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysohaastattelututkimus
dc.subject.ysoinformaali oppiminen
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysolukeminen
dc.subject.ysoenglanninkielinen kirjallisuus
dc.subject.ysointerview study
dc.subject.ysoinformal learning
dc.subject.ysolanguage learning
dc.subject.ysoreading
dc.subject.ysoEnglish language literature


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record