Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorEkonen, Emma
dc.date.accessioned2022-01-17T06:28:39Z
dc.date.available2022-01-17T06:28:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79368
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kokemuksia lapsella on hevosavusteisesta toiminnasta. Hevosen avulla toteutettavasta terapeuttisesta toiminnasta löytyy huomattava määrä tutkimustietoa (Stergiou, Tzoufi, Ntzani, Varvarousis, Beris, & Ploumis, 2017), mutta tutkimusta lasten näkökulmasta on vielä niukasti. Lasten oman äänen kuuluviin saaminen tässä tutkimuksessa oli siten tutkimuksellisesti ajankohtainen ja lapsen oikeuksiin perustuva ratkaisu. Tutkimuksen mielenkiinnonkohteena olivat hevosavusteisen toiminnan lisäksi lapsen antamat merkitykset vuorovaikutuksesta hevosen kanssa. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljää, 6–14- vuotiasta lasta ja tutkimusaineistoa analysoitiin aineistolähtöisen analyysin avulla. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että hevosavusteinen toiminta ilmeni lapselle mieluisena toimintamuotona, jossa hevosen osuus terapian tai toiminnan osana näyttäytyi merkityksiä luovana. Lapsen kokemukset hevosavusteisesta toiminnasta olivat toiminnallisuus, motivaatio, kiintymys hevoseen sekä ympäristöä ja yhteisöä korostava merkitys. Vuorovaikutus hevosen kanssa koettiin sanallisen viestinnän ja hevosen tulkitsemisen kautta. henkilökohtainen suhde hevoseen oli merkityksellinen ulottuvuus lapsen näkökulmasta katsottuna. Lapsuusvuodet ovat kriittisiä kasvun ja kehityksen kannalta, joten lapselle sopivan tukitoiminnan löytyminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Vaihtoehtoisia tukimuotoja olisi tärkeä tutkia vielä syvällisemmin.fi
dc.format.extent46
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalipedagoginen hevostoiminta
dc.subject.otherfenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa
dc.title”Muut on sillein, että miks sä niille puhut, eihän ne ymmärrä mitään” : hevosavusteinen toiminta lapsen kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201171138
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysohevonen
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoratsastusterapia
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysososiaalipedagogiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record