Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorKoskinen, Johanna
dc.date.accessioned2021-11-30T06:29:58Z
dc.date.available2021-11-30T06:29:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78830
dc.description.abstractTutkimuksessa oltiin kiinnostuneita monilukutaidosta varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemänä. Tutkimuksessa selvitettiin heidän ajatuksiaan siitä, millaiset ovat varhaiskasvatusikäisten mediakritiikin taidot sekä miten monilukutaitoa opetetaan varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tarkasteltiin tuen tarpeisten lasten mahdollisia erityistarpeita monilukutaidon suhteen. Tutkimus oli laadullinen tutkimus. Aineisto koostui viiden varhaiskasvatuksen erityisopettajan haastatteluista. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin ja aineisto analysoitiin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten perusteella varhaiskasvatuksen opettajat mielsivät monilukutaidon vuorovaikutukseksi. Vastauksissa korostui monilukutaidon moninaisuus. Tuloksissa näkyi, miten haasteellisesta käsitteestä on kyse. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat nostivat haastatteluissa esiin lasten puutteellista kykyä erottaa faktaa fiktiosta sekä huoltajien merkitystä siinä, mitkä lasten mediakritiikin taidot ovat. Monilukutaidon opettamisesta tutkimuksessa nousi tärkeinä seikkoina monimodaalinen viestintä, kokeileva asenne sekä dialogisuus. Vastauksissa pidettiin tärkeänä myös varhaiskasvatuksen henkilöstön valistamista monilukutaidon opettamisen suhteen. Tuen tarpeisten lasten erityistarpeista varhaiskasvatuksen erityisopettajat nostivat hyöty- ja haittanäkökulman. Tuen tarpeisten lasten kommunikoinnin sekä osallisuuden kannalta monilukutaito tuo mahdollisuuksia, toisaalta eri välineiden käytön myötä tuen tarpeisilla lapsilla nähtiin esiintyvän muita lapsia enemmän haittavaikutuksia. Yksi tulevaisuuden haasteista onkin lisätä tietoutta monilukutaidon opettamisesta varhaiskasvatuksessa, jotta huoltajia voitaisiin tukea kasvatustehtävässä tämän päivän maailmassa.fi
dc.format.extent70
dc.language.isofi
dc.subject.othermonimodaalisuus
dc.subject.othererityisvarhaiskasvatus
dc.title"Se monilukutaito on niin vitsin laaja!" : varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkemyksiä monilukutaidosta varhaiskasvatuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111305835
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysomediakasvatus
dc.subject.ysoerityisopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record