Show simple item record

dc.contributor.authorAlanko, Antti
dc.date.accessioned2021-11-25T10:42:33Z
dc.date.available2021-11-25T10:42:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationAlanko, A. (2021). Toivo ja demokratiakasvatus : kahdeksasluokkalaisten käsityksiä toivosta Paulo Freiren ja C. R. Snyderin teorioiden valossa. <i>Kasvatus ja aika</i>, <i>15</i>(3-4), 263-281. <a href="https://doi.org/10.33350/ka.107604" target="_blank">https://doi.org/10.33350/ka.107604</a>
dc.identifier.otherCONVID_101998354
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78792
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan kahdeksasluokkalaisten toivokäsityksiä. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen Suomessa on vähäistä huolimatta yhteiskunnallisten tietojen hyvästä tasosta. Tutkimuksessa lähestyttiin ongelmaa toivon näkökulmasta. Tämä tutkimus pitää toivoa demokratian ja demokratiakasvatuksen kannalta tärkeänä käsitteenä. Toivoa tarkasteltiin erityisesti kahden teoriaperinteen, C. R. Snyderin psykologisen toivoteorian ja Paulo Freiren toivon pedagogiikan, kautta. Kahdeksasluokkalaisten toivokäsityksiä tutkittiin haastatteluin (N = 15) fenomenografista analyysiä hyödyntämällä. Toivokäsitykset jakautuivat selkeästi kahteen ylimmän tason kategoriaan, toimijuuskeskeisiin sekä passiivisiin toivokäsityksiin. Toimijuuskeskeisessä toivokäsityksessä toivo nähtiin uskona tavoitteiden saavuttamiseen oman toimijuuden kautta. Passiiviset toivokäsitykset voitiin jakaa kahteen alakategoriaan, toivoon uskona jonkin suotuisan asian tapahtumiseen ja toivoon tunteena tai voimavarana, joka auttaa jaksamaan ja kestämään vaikeitakin tilanteita. Toivolla nähtiin olevan suuri merkitys sekä hyvinvoinnin että toimijuuden kannalta. Tutkimuksessa esiin tulleet toivokäsitykset olivat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Haastatteluissa ei tullut esiin yhteisöllisiä toiveita tai unelmia, mikä nähtiin haasteena demokratiakasvatuksen kannalta. Kouluissa tulisi kiinnittää huomiota myös unelmoinnin opettamiseen, ja tässä toivon pedagogiikalla olisi annettavaa.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura
dc.relation.ispartofseriesKasvatus ja aika
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.subject.otherdemokratiakasvatus
dc.subject.othertoivon pedagogiikka
dc.subject.othertoivoteoria
dc.subject.otherutooppinen pedagogiikka
dc.titleToivo ja demokratiakasvatus : kahdeksasluokkalaisten käsityksiä toivosta Paulo Freiren ja C. R. Snyderin teorioiden valossa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111255799
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Education and Psychologyen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange263-281
dc.relation.issn1797-2299
dc.relation.numberinseries3-4
dc.relation.volume15
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Kasvatus & Aika
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysotoivo
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysofenomenografia
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p476
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p9658
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p742
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2630
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1584
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20240
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.33350/ka.107604
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0