Show simple item record

dc.contributor.authorYlituomaala, Annika
dc.date.accessioned2021-10-29T04:56:46Z
dc.date.available2021-10-29T04:56:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78415
dc.description.abstractSuullinen kielitaito on suuressa osassa kielen osaamisessa ja sen merkitys kasvaa niin työ-, opinto- kuin arkielämässäkin. Yhä useammin ihmisiltä odotetaan kykyä suulliseen kommunikointiin englannin kielellä. Monet kuitenkin kokevat, ettei suullista kielitaitoa opeteta ja harjoiteta tarpeeksi muiden kielten osa-alueiden suuremman painotuksen vuoksi. Suullisen kielitaidon opettaminen koulussa on tärkeää arkielämässä pärjäämisen lisäksi myös siksi, että se voi edesauttaa osaamista kielen muilla osa-alueilla. Myös oppilaiden yksilölliset erot suullisen kielitaidon oppimisessa vaativat selkeää ja laajempaa opettamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yläkoulun englannin aineenopettajien näkemyksiä englannin suullisesta kielitaidosta ja sen opetuksesta. Tutkimus pyrki selvittämään miten tärkeänä opettajat pitävät suullista kielitaitoa ja miten usein he opettavat sitä. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään millaisia tehtäviä opettajat suosivat, ja millaisia ongelmia he kohtaavat opettaessaan suullista kielitaitoa. Muutamia tutkimuksia on tehty aiheeseen liittyen, mutta kohderyhmät ovat usein keskittyneet lukio-opettajiin ja -opiskelijoihin. Tämän vuoksi koin tärkeäksi selvittää suullisen kielitaidon ja sen opettamisen asemaa myös yläkouluopettajien näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui 11 englannin aineenopettajaa eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin anonyymin kyselytutkimuksen avulla, joka koostui kolmesta monivalintakysymyksestä sekä neljästä avoimesta kysymyksestä. Aineiston keruu tapahtui joulukuun 2019 ja tammikuun 2020 aikana. Analyysimetodina käytettiin temaattista analyysia. Yleisesti suullista kielitaitoa pidettiin tärkeänä osana kielen oppimista, mikä osaksi korreloi opetuksen määrän kanssa. Suullisen kielitaidon opettamisen määrään vaikutti ryhmän tyyppi, joka muodostuu siihen kuuluvien yksilöiden ominaisuuksien mukaan. Suosituimmiksi suullisen kielitaidon tehtäviksi osoittautuivat pari- ja ryhmäkeskustelut niiden mielekkyyden vuoksi. Kuitenkin yksi suurimmista haasteista oli oppilaiden haluttomuus tehtävien tekemiseen joko kielenkäytön epävarmuuden takia tai haluttomuus työskennellä tiettyjen ihmisten kanssa. Opettajilta vaaditaankin suuria ponnisteluja oppilaiden varmuuden ja motivaation kasvattamiseksi. Aiheesta olisi hyvä tehdä lisätutkimuksia laajemmalla otannalla, sekä mahdollisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Yksityiskohtaisemman tiedon saavuttamiseksi lisätutkimuksissa voisi keskittyä pienempiin osa-alueisiin.fi
dc.format.extent22
dc.language.isoen
dc.titleTeaching of Oral Skills in Finnish Secondary Schools : Teachers' Perspectives
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110295443
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysopuhetaito
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoteaching and instruction
dc.subject.ysooral language skills
dc.subject.ysolanguage teachers
dc.subject.ysolanguage skills
dc.subject.ysogeneral upper secondary school
dc.subject.ysooral communication skills
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysolearning
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record