Show simple item record

dc.contributor.authorKorpipää, Heidi
dc.contributor.authorKoponen, Tuire
dc.contributor.authorLerkkanen, Marja-Kristiina
dc.date.accessioned2021-09-27T08:59:33Z
dc.date.available2021-09-27T08:59:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKorpipää, H., Koponen, T., & Lerkkanen, M.-K. (2021). Minäuskomukset ja matematiikan oppiminen : Matematiikan Maailmaan -hankkeen kokemuksia. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>31</i>(1), 60-67. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2021/03/03/minauskomukset-ja-matematiikan-oppiminen-matematiikan-maailmaan-hankkeen-kokemuksia/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2021/03/03/minauskomukset-ja-matematiikan-oppiminen-matematiikan-maailmaan-hankkeen-kokemuksia/</a>
dc.identifier.otherCONVID_51882698
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77914
dc.description.abstractMatematiikan taitojen kehitystä ohjaavat taitojen oppimiseen liittyvien alkuvalmiuksien ohella erilaiset emotionaaliset tekijät, kuten oppilaan uskomukset itsestään matematiikan osaajana. Nämä uskomukset alkavat muodostua jo varhain suunnaten matematiikan oppimiseen liittyvää kiinnostusta ja vaikuttaen työskentelyyn oppimistilanteissa. Matematiikkaan liittyvien minäuskomusten muodostumiseen esi- ja alkuopetusiässä on kuitenkin tähän saakka kiinnitetty vähän huomiota. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Matematiikan Maailmaan (MaMa) -kehittämishankkeen tavoitteena oli Opettajankoulutusfoorumin opettajankoulutuksen kehittämisohjelman periaatteiden mukaisesti vahvistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta soveltamalla tutkimustietoa käytännön ratkaisuihin ja konkreetteihin materiaaleihin opettajaksi opiskelevien ja kentän opettajien käyttöön. Hanke kohdentui varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetukseen sekä erityisopetukseen.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2021/03/03/minauskomukset-ja-matematiikan-oppiminen-matematiikan-maailmaan-hankkeen-kokemuksia/
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.subject.otheroppijaminäkäsitys
dc.titleMinäuskomukset ja matematiikan oppiminen : Matematiikan Maailmaan -hankkeen kokemuksia
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109274982
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange60-67
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume31
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki Instituutti, 2021
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/69/523/2017
dc.subject.ysominäkuva
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p267
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p266
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1650
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6984
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2945
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10746
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23002
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformationMatematiikan maailmaan -hanke (MaMa) oli yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista opettajankoulutusfoorumin kärkihankkeista (8/2017-4/2020). Se on toteutettu yhteistyössä Turun, Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa. Jyväskylän osahanke pohjasi Jyväskylän yliopiston aikaisempiin Suomen Akatemian tutkimushankkeisiin: Alkuportaat-pitkittäisseuranta (Lerkkanen ym. 2006-2016), Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot -seuranta ja interventiotutkimus (SELDI; Aro ym. 2013-2015). Lisäksi projektin tutkijoiden väitöskirjat vahvistivat MaMa-hankkeen tutkimusperustaista lähestymistapaa.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright