Show simple item record

dc.contributor.advisorVälisaari, Jouni
dc.contributor.authorEnäkoski, Juho
dc.date.accessioned2021-09-22T05:43:04Z
dc.date.available2021-09-22T05:43:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77870
dc.description.abstractTässä tutkielmassa verrattiin ongelmaperustaista opetusmenetelmää opettajajohtoiseen opetusmenetelmään ja tunnistettiin kummankin käytön etuja sekä haasteita lukio-opetuksessa. Opetusmenetelmiä tutkittiin kemian oppiaineen sisällä spektroskopian aiheen opetuksessa. Tutkimus tapahtui suomalaisessa lukiossa, jonka kahdesta eri KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa -kurssia suorittavasta oppilasryhmästä muodostuivat varsinaiset tutkimusryhmät. Tutkimuksessa selvitettiin, miten ja missä määrin ongelmaperustainen opetusmenetelmä poikkeaa opettajajohtoisesta opetusmenetelmästä lukion kemian opetuksen välineenä. Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti opetusmenetelmien tuottamiin oppimistuloksiin, niin työ- kuin säilömuistinkin suhteen, mutta myös opetusmenetelmien vaikutuksiin lukiolaisten oppimismotivaatiossa. Näiden lisäksi tunnistettiin opetusmenetelmien erillisiä tutkimuksen aikana pinnalle nousseita etuja sekä haasteita suhteessa toisiinsa. Tutkielma koostui sekä kirjallisesta että käytännön osasta. Kirjallisessa osassa käsiteltiin tutkimuksessa tarkasteltavien opetusmenetelmien ja opetettavan aiheen lisäksi kognitiiviskonstruktivistista oppimiskäsitystä, jolle nykyopetus pääasiassa perustuu sekä oppimismotivaation ilmiötä. Näillä luotiin kokeellista osaa tukeva viitekehys. Kokeellinen osa sisälsi kuvauksen tutkimuksen kohderyhmästä, tutkimuksessa käytetyistä välineistä sekä menetelmistä, ja yksityiskohtaisemman selityksen tutkimuksen etenemisestä. Tutkimuksen kohderyhmät olivat suomalaiset lukiolaiset ja lukion opettajat. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin kehittämis- ja kyselytutkimusta sekä sisällönanalyysia ja tilastollista analyysia. Näiden lisäksi kokeelliseen osaan sisältyi tutkimustulosten esittäminen ja niiden analyysi sekä niistä tehdyt johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten perusteella ongelmaperustainen opetusmenetelmä tuki lukioikäisten oppilaiden sisäsyntyistä oppimismotivaatiota selvästi opettajajohtoista opetusmenetelmää paremmin. Toisaalta ongelmaperustainen opetusmenetelmä aiheutti opettajalle suuremman työmäärän kuin opettajajohtoinen opetusmenetelmä. Tutkimustulokset myös osoittivat, että ongelmaperustaisella opetusmenetelmällä voidaan lukion kemian opetuksessa saada aikaan parempia oppimistuloksia lyhyellä aikavälillä kuin opettajajohtoisella opetusmenetelmällä, vaikka opettajajohtoinen opetusmenetelmä nähdäänkin perinteisesti ongelmaperustaista opetusmenetelmää tehokkaampana välineenä tiedon työmuistiin säilömisessä.fi
dc.format.extent147
dc.language.isofi
dc.subject.otherongelmaperustaisuus
dc.subject.otherongelmaperustainen opetusmenetelmä
dc.titleOngelmaperustaisen opetusmenetelmän edut ja haasteet lukion kemian opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109224942
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoongelmalähtöinen oppiminen
dc.subject.ysospektroskopia
dc.subject.ysospektrometria
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokemia
dc.subject.ysosäilömuisti
dc.subject.ysooppitunnit
dc.subject.ysokehittämistutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record