Show simple item record

dc.contributor.advisorYlistö, Sami
dc.contributor.authorPajunen, Oona
dc.date.accessioned2021-09-03T05:11:21Z
dc.date.available2021-09-03T05:11:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77659
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan asiakasväkivallan ja sen uhan ilmenemisen yleisyyttä ja vaikutuksia sosiaalityössä. Tutkielmassa tutkitaan sosiaalityöntekijöiden kokemuksia asiakasväkivallan ilmenemismuotojen yleisyydestä sekä ilmiön heihin aiheuttamia vaikutuksia. Asiakasväkivalta sosiaalityöntekijöitä kohtaan on huolestuttava ilmiö. Ilmiöstä aiheutuvat vaikutukset ovat moninaisia ja sosiaalityöntekijöiden hyvinvointia uhkaavia. Tutkielmani aihe on tärkeä niin sosiaalityölle kuin sen tutkimuksellekin, sillä se tarjoaa tietoa sosiaalityön kentällä tapahtuvasta väkivallasta tai sen uhasta. Teoreettisena viitekehyksenä kandidaatintutkielmassani toimii teoria vahingoittamisen eri tasoista. Asiakasväkivalta ja sen uhka sosiaalityöntekijöitä kohtaan ilmenevät maailmanlaajuisesti eri tutkimuksissa. Asiakasväkivallan ilmenemismuotoja ovat muun muassa sanallinen häirintä tai aggressiivisuus, uhkailu, pelottelu, seksuaalinen häirintä ja fyysinen väkivalta. Tutkimuksista nousee esiin myös asiakasväkivallan ilmenemiseen liittyvä väheksyntä ja aliraportointi. Asiakasväkivallan ilmenemismuodoista nousevat esiin yleisimpinä sanallinen häirintä tai muu sanallinen väärinkäyttäytyminen sosiaalityöntekijöitä kohtaan. Tutkimusten mukaan fyysiset hyökkäykset sosiaalityöntekijöitä kohtaan jäävät harvinaisemmiksi verrattuna sanallisiin hyökkäyksiin. Asiakasväkivallasta syntyviä vaikutuksia voidaan jaotella kahteen osaan – sosiaalityöntekijöihin ja organisaatioon kohdistuviin vaikutuksiin. Asiakasväkivallan tai sen uhan vaikutukset sosiaalityöntekijöihin ovat niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin. Vaikutuksia ovat muun muassa stressin, pelon ja ahdistuneisuuden oireet sekä stressin aiheuttamat fyysisen terveyden ongelmat. Myös työuupumus, poissaolot, motivaatioon liittyvät vaikeudet sekä yleisesti haasteet työskentelyssä työpaikalla ovat sosiaalityöntekijöihin kohdistuvia vaikutuksia asiakasväkivallasta. Organisaatioon kohdistuvat vaikutukset ovat organisaation järjestelmän pettäminen sekä suorituskyvyn heikentyminen, jotka vaikuttavat organisaation tehokkuuteen. Asiakasväkivallan ilmenemisen yleisyyttä tarkasteltaessa on huomioitava tutkimusten luotettavuus niiden aineistokokojen sekä eri kulttuurien ja tutkimuksiin liittyvien käytäntöjen suhteen. Kandidaatintutkielman yhtenä havaintona on, ettei asiakasväkivallan tutkimuksia voida mustavalkoisesti tulkita tai suoraan verrata toisiinsa. Tutkimukset tarjoavat ennemminkin tietoa ilmiöstä ja sen laajuudesta.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.otherasiakasväkivalta
dc.subject.othervahingoittaminen
dc.titleAsiakasväkivallan ilmenemisen yleisyys ja vaikutukset sosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109034779
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotyöturvallisuus
dc.subject.ysotyöhyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record